resprinkled in Scrabble®

The word resprinkled is playable in Scrabble®, no blanks required. Because it is longer than 7 letters, you would have to play off an existing word or do it in several moves.

Scrabble® Letter Score: 18

Highest Scoring Scrabble® Play In The Letters resprinkled:

RESPRINKLED
(207)

Seven Letter Word Alert: (55 words)

delinks, deniers, dernier, derries, desirer, drinker, eelskin, kelpers, kelpies, kernels, kindles, lenders, likened, linkers, linseed, nerdier, penlike, periled, perkier, peskier, pinkers, plinked, plinker, preside, redline, redries, reinked, reliers, relined, relines, relinks, renders, reperks, repiled, repiles, repined, repiner, repines, replied, replier, replies, reprise, rerinse, resider, respire, ripened, skelder, skelped, skelper, skirled, slender, slinked, spender, spindle, splined

 

All Scrabble® Plays For The Word resprinkled

RESPRINKLED
(207)
RESPRINKLED
(189)
RESPRINKLED
(138)
RESPRINKLED
(126)
RESPRINKLED
(80)
RESPRINKLED
(76)
RESPRINKLED
(76)
RESPRINKLED
(76)
RESPRINKLED
(72)
RESPRINKLED
(72)
RESPRINKLED
(72)
RESPRINKLED
(72)
RESPRINKLED
(72)
RESPRINKLED
(63)
RESPRINKLED
(60)
RESPRINKLED
(60)
RESPRINKLED
(48)
RESPRINKLED
(48)
RESPRINKLED
(46)
RESPRINKLED
(44)
RESPRINKLED
(44)
RESPRINKLED
(44)
RESPRINKLED
(44)
RESPRINKLED
(44)
RESPRINKLED
(42)
RESPRINKLED
(40)
RESPRINKLED
(40)
RESPRINKLED
(40)
RESPRINKLED
(40)
RESPRINKLED
(34)
RESPRINKLED
(26)
RESPRINKLED
(25)
RESPRINKLED
(24)
RESPRINKLED
(24)
RESPRINKLED
(23)
RESPRINKLED
(23)
RESPRINKLED
(21)
RESPRINKLED
(21)

The 200 Highest Scoring Scrabble® Plays For Words Using The Letters In resprinkled

RESPRINKLED
(207)
RESPRINKLED
(189)
RESPRINKLED
(138)
RESPRINKLED
(126)
SKELPED
(107 = 57 + 50)
PLINKED
(107 = 57 + 50)
PLINKED
(106 = 56 + 50)
SKELPED
(106 = 56 + 50)
PERKIER
(104 = 54 + 50)
KELPERS
(104 = 54 + 50)
PINKERS
(104 = 54 + 50)
PESKIER
(104 = 54 + 50)
PLINKER
(104 = 54 + 50)
SKELPER
(104 = 54 + 50)
KELPIES
(104 = 54 + 50)
PINKERS
(104 = 54 + 50)
PERKIER
(104 = 54 + 50)
PENLIKE
(104 = 54 + 50)
REPERKS
(104 = 54 + 50)
PESKIER
(104 = 54 + 50)
PINKERS
(102 = 52 + 50)
PESKIER
(102 = 52 + 50)
SKELPER
(102 = 52 + 50)
PERKIER
(102 = 52 + 50)
PENLIKE
(102 = 52 + 50)
KELPERS
(102 = 52 + 50)
REPERKS
(102 = 52 + 50)
KELPIES
(102 = 52 + 50)
PLINKER
(102 = 52 + 50)
DRINKER
(101 = 51 + 50)
DELINKS
(101 = 51 + 50)
KINDLES
(101 = 51 + 50)
LIKENED
(101 = 51 + 50)
SLINKED
(101 = 51 + 50)
SKIRLED
(101 = 51 + 50)
SKELPED
(101 = 51 + 50)
PLINKED
(101 = 51 + 50)
SKELDER
(101 = 51 + 50)
REINKED
(101 = 51 + 50)
REPERKS
(98 = 48 + 50)
SKELDER
(98 = 48 + 50)
KERNELS
(98 = 48 + 50)
KELPERS
(98 = 48 + 50)
EELSKIN
(98 = 48 + 50)
LIKENED
(98 = 48 + 50)
KELPIES
(98 = 48 + 50)
LINKERS
(98 = 48 + 50)
SLINKED
(98 = 48 + 50)
PLINKER
(98 = 48 + 50)
PLINKED
(98 = 48 + 50)
REINKED
(98 = 48 + 50)
KINDLES
(98 = 48 + 50)
PINKERS
(98 = 48 + 50)
LINKERS
(98 = 48 + 50)
PESKIER
(98 = 48 + 50)
DELINKS
(98 = 48 + 50)
SKELPED
(98 = 48 + 50)
SKELPED
(98 = 48 + 50)
PERKIER
(98 = 48 + 50)
RELINKS
(98 = 48 + 50)
KELPIES
(98 = 48 + 50)
DRINKER
(98 = 48 + 50)
SKELPER
(98 = 48 + 50)
KELPERS
(98 = 48 + 50)
PLINKED
(98 = 48 + 50)
SKIRLED
(98 = 48 + 50)
PENLIKE
(98 = 48 + 50)
PENLIKE
(96 = 46 + 50)
PLINKER
(96 = 46 + 50)
SKELPER
(96 = 46 + 50)
REPERKS
(96 = 46 + 50)
PLINKED
(95 = 45 + 50)
SKELPED
(95 = 45 + 50)
PLINKED
(95 = 45 + 50)
SKELPED
(95 = 45 + 50)
SKELPED
(95 = 45 + 50)
SKELPED
(95 = 45 + 50)
SKELPED
(95 = 45 + 50)
PLINKED
(95 = 45 + 50)
PLINKED
(95 = 45 + 50)
PLINKED
(95 = 45 + 50)
RELINKS
(94 = 44 + 50)
SKELDER
(94 = 44 + 50)
DELINKS
(94 = 44 + 50)
REINKED
(94 = 44 + 50)
LIKENED
(94 = 44 + 50)
LINKERS
(94 = 44 + 50)
KERNELS
(94 = 44 + 50)
EELSKIN
(94 = 44 + 50)
DRINKER
(94 = 44 + 50)
SLINKED
(94 = 44 + 50)
SKIRLED
(94 = 44 + 50)
PLINKED
(92 = 42 + 50)
SKELPED
(92 = 42 + 50)
PLINKER
(92 = 42 + 50)
PENLIKE
(92 = 42 + 50)
PLINKER
(92 = 42 + 50)
SKELPER
(92 = 42 + 50)
PERKIER
(92 = 42 + 50)
DRINKER
(92 = 42 + 50)
PLINKER
(92 = 42 + 50)
SKIRLED
(92 = 42 + 50)
PENLIKE
(92 = 42 + 50)
PERKIER
(92 = 42 + 50)
PINKERS
(92 = 42 + 50)
KELPIES
(92 = 42 + 50)
RELINKS
(92 = 42 + 50)
KINDLES
(92 = 42 + 50)
PENLIKE
(92 = 42 + 50)
KELPIES
(92 = 42 + 50)
REPERKS
(92 = 42 + 50)
PINKERS
(92 = 42 + 50)
PLINKER
(92 = 42 + 50)
PERKIER
(92 = 42 + 50)
DELINKS
(92 = 42 + 50)
SLINKED
(92 = 42 + 50)
SKELPER
(92 = 42 + 50)
PERKIER
(92 = 42 + 50)
REPERKS
(92 = 42 + 50)
SKELPER
(92 = 42 + 50)
SKELPER
(92 = 42 + 50)
SKELDER
(92 = 42 + 50)
REPERKS
(92 = 42 + 50)
PENLIKE
(92 = 42 + 50)
KELPIES
(92 = 42 + 50)
PINKERS
(92 = 42 + 50)
PESKIER
(92 = 42 + 50)
PESKIER
(92 = 42 + 50)
REPERKS
(92 = 42 + 50)
PINKERS
(92 = 42 + 50)
REINKED
(92 = 42 + 50)
PESKIER
(92 = 42 + 50)
LIKENED
(92 = 42 + 50)
KINDLES
(92 = 42 + 50)
PESKIER
(92 = 42 + 50)
PLINKER
(92 = 42 + 50)
PINKERS
(92 = 42 + 50)
EELSKIN
(92 = 42 + 50)
KELPERS
(92 = 42 + 50)
KELPERS
(92 = 42 + 50)
PERKIER
(92 = 42 + 50)
REPERKS
(92 = 42 + 50)
PENLIKE
(92 = 42 + 50)
KELPIES
(92 = 42 + 50)
PESKIER
(92 = 42 + 50)
KELPERS
(92 = 42 + 50)
KELPERS
(92 = 42 + 50)
REPERKS
(92 = 42 + 50)
SKELPER
(92 = 42 + 50)
PENLIKE
(92 = 42 + 50)
KELPERS
(92 = 42 + 50)
PLINKER
(92 = 42 + 50)
PLINKED
(92 = 42 + 50)
KELPIES
(92 = 42 + 50)
SKELPER
(92 = 42 + 50)
SPLINED
(90 = 40 + 50)
PERILED
(90 = 40 + 50)
PRESIDE
(90 = 40 + 50)
SPENDER
(90 = 40 + 50)
SPINDLE
(90 = 40 + 50)
SKELPED
(90 = 40 + 50)
REPILED
(90 = 40 + 50)
REPINED
(90 = 40 + 50)
REPLIED
(90 = 40 + 50)
RIPENED
(90 = 40 + 50)
KINDLES
(89 = 39 + 50)
REPERKS
(89 = 39 + 50)
PERKIER
(89 = 39 + 50)
KELPIES
(89 = 39 + 50)
KINDLES
(89 = 39 + 50)
SKELDER
(89 = 39 + 50)
SKELDER
(89 = 39 + 50)
SKELDER
(89 = 39 + 50)
PLINKER
(89 = 39 + 50)
KINDLES
(89 = 39 + 50)
PENLIKE
(89 = 39 + 50)
SKELPER
(89 = 39 + 50)
PESKIER
(89 = 39 + 50)
KINDLES
(89 = 39 + 50)
PINKERS
(89 = 39 + 50)
DELINKS
(89 = 39 + 50)
PRESIDE
(89 = 39 + 50)
KINDLES
(89 = 39 + 50)
SLINKED
(89 = 39 + 50)
DELINKS
(89 = 39 + 50)
SLINKED
(89 = 39 + 50)
DELINKS
(89 = 39 + 50)
RIPENED
(89 = 39 + 50)
REPLIED
(89 = 39 + 50)
SKIRLED
(89 = 39 + 50)
LIKENED
(89 = 39 + 50)
KELPERS
(89 = 39 + 50)
REINKED
(89 = 39 + 50)
LIKENED
(89 = 39 + 50)
LIKENED
(89 = 39 + 50)
LIKENED
(89 = 39 + 50)
REPINED
(89 = 39 + 50)
DRINKER
(89 = 39 + 50)
REINKED
(89 = 39 + 50)
REINKED
(89 = 39 + 50)

resprinkled in Words With Friends™

The word resprinkled is playable in Words With Friends™, no blanks required. Because it is longer than 7 letters, you would have to play off an existing word or do it in several moves.

Words With Friends™ Letter Score: 21

Highest Scoring Words With Friends™ Play In The Letters resprinkled:

RESPRINKLED
(297)

Seven Letter Word Alert: (55 words)

delinks, deniers, dernier, derries, desirer, drinker, eelskin, kelpers, kelpies, kernels, kindles, lenders, likened, linkers, linseed, nerdier, penlike, periled, perkier, peskier, pinkers, plinked, plinker, preside, redline, redries, reinked, reliers, relined, relines, relinks, renders, reperks, repiled, repiles, repined, repiner, repines, replied, replier, replies, reprise, rerinse, resider, respire, ripened, skelder, skelped, skelper, skirled, slender, slinked, spender, spindle, splined

 

All Words With Friends™ Plays For The Word resprinkled

RESPRINKLED
(297)
RESPRINKLED
(279)
RESPRINKLED
(243)
RESPRINKLED
(186)
RESPRINKLED
(174)
RESPRINKLED
(96)
RESPRINKLED
(92)
RESPRINKLED
(88)
RESPRINKLED
(88)
RESPRINKLED
(88)
RESPRINKLED
(87)
RESPRINKLED
(84)
RESPRINKLED
(84)
RESPRINKLED
(84)
RESPRINKLED
(75)
RESPRINKLED
(54)
RESPRINKLED
(54)
RESPRINKLED
(54)
RESPRINKLED
(54)
RESPRINKLED
(50)
RESPRINKLED
(50)
RESPRINKLED
(50)
RESPRINKLED
(42)
RESPRINKLED
(42)
RESPRINKLED
(39)
RESPRINKLED
(29)
RESPRINKLED
(28)
RESPRINKLED
(28)
RESPRINKLED
(27)
RESPRINKLED
(27)
RESPRINKLED
(27)
RESPRINKLED
(27)
RESPRINKLED
(26)
RESPRINKLED
(26)
RESPRINKLED
(26)
RESPRINKLED
(25)
RESPRINKLED
(25)
RESPRINKLED
(25)
RESPRINKLED
(24)

The 200 Highest Scoring Words With Friends™ Plays Using The Letters In resprinkled

RESPRINKLED
(297)
RESPRINKLED
(279)
RESPRINKLED
(243)
RESPRINKLED
(186)
RESPRINKLED
(174)
PLINKED
(128 = 93 + 35)
SKELPED
(125 = 90 + 35)
PENLIKE
(125 = 90 + 35)
KELPIES
(122 = 87 + 35)
SKELPER
(122 = 87 + 35)
KELPERS
(122 = 87 + 35)
SLINKED
(119 = 84 + 35)
PLINKER
(119 = 84 + 35)
KINDLES
(119 = 84 + 35)
PENLIKE
(119 = 84 + 35)
SKELPED
(119 = 84 + 35)
LIKENED
(119 = 84 + 35)
PINKERS
(116 = 81 + 35)
PLINKED
(116 = 81 + 35)
PINKERS
(116 = 81 + 35)
EELSKIN
(116 = 81 + 35)
SKELDER
(116 = 81 + 35)
PINKERS
(116 = 81 + 35)
REINKED
(116 = 81 + 35)
PERKIER
(113 = 78 + 35)
PERKIER
(113 = 78 + 35)
PLINKER
(113 = 78 + 35)
PESKIER
(113 = 78 + 35)
REPERKS
(113 = 78 + 35)
PESKIER
(113 = 78 + 35)
PENLIKE
(113 = 78 + 35)
SKELPED
(113 = 78 + 35)
DELINKS
(113 = 78 + 35)
KELPIES
(110 = 75 + 35)
KELPIES
(110 = 75 + 35)
DRINKER
(110 = 75 + 35)
PLINKED
(110 = 75 + 35)
SKELPER
(110 = 75 + 35)
SKIRLED
(110 = 75 + 35)
KERNELS
(110 = 75 + 35)
LINKERS
(110 = 75 + 35)
PINKERS
(110 = 75 + 35)
KELPERS
(110 = 75 + 35)
PINKERS
(110 = 75 + 35)
KELPIES
(110 = 75 + 35)
KELPERS
(110 = 75 + 35)
SPINDLE
(110 = 75 + 35)
RELINKS
(110 = 75 + 35)
PLINKED
(110 = 75 + 35)
LINKERS
(110 = 75 + 35)
SKELPER
(110 = 75 + 35)
KELPERS
(110 = 75 + 35)
PLINKER
(107 = 72 + 35)
PENLIKE
(107 = 72 + 35)
PESKIER
(107 = 72 + 35)
PERKIER
(107 = 72 + 35)
PLINKER
(107 = 72 + 35)
PERKIER
(107 = 72 + 35)
PERKIER
(107 = 72 + 35)
SPENDER
(107 = 72 + 35)
KINDLES
(107 = 72 + 35)
REPERKS
(107 = 72 + 35)
REPERKS
(107 = 72 + 35)
PESKIER
(107 = 72 + 35)
PESKIER
(107 = 72 + 35)
DELINKS
(107 = 72 + 35)
KELPERS
(104 = 69 + 35)
LINKERS
(104 = 69 + 35)
RELINKS
(104 = 69 + 35)
KELPIES
(104 = 69 + 35)
LINKERS
(104 = 69 + 35)
KERNELS
(104 = 69 + 35)
SKELDER
(104 = 69 + 35)
KELPIES
(104 = 69 + 35)
PLINKED
(104 = 69 + 35)
PINKERS
(104 = 69 + 35)
SKIRLED
(104 = 69 + 35)
SPLINED
(104 = 69 + 35)
KELPERS
(104 = 69 + 35)
PLINKED
(103 = 68 + 35)
PLINKED
(103 = 68 + 35)
PLINKED
(103 = 68 + 35)
PERKIER
(101 = 66 + 35)
PLINKER
(101 = 66 + 35)
REPILED
(101 = 66 + 35)
PERILED
(101 = 66 + 35)
PESKIER
(101 = 66 + 35)
REPINED
(101 = 66 + 35)
SKELPED
(101 = 66 + 35)
SLINKED
(101 = 66 + 35)
DELINKS
(101 = 66 + 35)
REPLIED
(101 = 66 + 35)
PENLIKE
(101 = 66 + 35)
LIKENED
(101 = 66 + 35)
RIPENED
(101 = 66 + 35)
SKELPED
(99 = 64 + 35)
SKELPED
(99 = 64 + 35)
PENLIKE
(99 = 64 + 35)
PENLIKE
(99 = 64 + 35)
PLINKER
(99 = 64 + 35)
SKELPED
(99 = 64 + 35)
PLINKER
(99 = 64 + 35)
PENLIKE
(99 = 64 + 35)
PLINKER
(99 = 64 + 35)
SPINDLE
(98 = 63 + 35)
REPINES
(98 = 63 + 35)
SPINDLE
(98 = 63 + 35)
LINKERS
(98 = 63 + 35)
REPINER
(98 = 63 + 35)
REPILES
(98 = 63 + 35)
SPLINED
(98 = 63 + 35)
REPLIES
(98 = 63 + 35)
SKIRLED
(98 = 63 + 35)
SKELPER
(98 = 63 + 35)
PLINKED
(98 = 63 + 35)
KERNELS
(98 = 63 + 35)
PLINKED
(98 = 63 + 35)
PLINKED
(98 = 63 + 35)
SPLINED
(98 = 63 + 35)
REPLIER
(98 = 63 + 35)
PRESIDE
(98 = 63 + 35)
PLINKED
(98 = 63 + 35)
RESPRINKLED
(96)
PERILED
(95 = 60 + 35)
SKELPED
(95 = 60 + 35)
KELPIES
(95 = 60 + 35)
SKELPED
(95 = 60 + 35)
RESPIRE
(95 = 60 + 35)
PERILED
(95 = 60 + 35)
PINKERS
(95 = 60 + 35)
PINKERS
(95 = 60 + 35)
SKELPER
(95 = 60 + 35)
RIPENED
(95 = 60 + 35)
KELPIES
(95 = 60 + 35)
SLINKED
(95 = 60 + 35)
SKELPED
(95 = 60 + 35)
REPRISE
(95 = 60 + 35)
PLINKER
(95 = 60 + 35)
KELPERS
(95 = 60 + 35)
SPENDER
(95 = 60 + 35)
KINDLES
(95 = 60 + 35)
PENLIKE
(95 = 60 + 35)
KELPERS
(95 = 60 + 35)
REPILED
(95 = 60 + 35)
SKELPED
(95 = 60 + 35)
PLINKER
(95 = 60 + 35)
SKELPER
(95 = 60 + 35)
SKELPER
(95 = 60 + 35)
REPINED
(95 = 60 + 35)
DELINKS
(95 = 60 + 35)
KELPERS
(95 = 60 + 35)
KELPIES
(95 = 60 + 35)
PENLIKE
(95 = 60 + 35)
PENLIKE
(95 = 60 + 35)
PLINKER
(95 = 60 + 35)
RESPIRE
(95 = 60 + 35)
PINKERS
(95 = 60 + 35)
KINDLES
(95 = 60 + 35)
KINDLES
(95 = 60 + 35)
PIKERS
(93)
SKELPER
(92 = 57 + 35)
RELINKS
(92 = 57 + 35)
REINKED
(92 = 57 + 35)
PRESIDE
(92 = 57 + 35)
SKELDER
(92 = 57 + 35)
RELINKS
(92 = 57 + 35)
SKELPER
(92 = 57 + 35)
PINKERS
(92 = 57 + 35)
REINKED
(92 = 57 + 35)
SPINDLE
(92 = 57 + 35)
EELSKIN
(92 = 57 + 35)
SKELDER
(92 = 57 + 35)
KELPERS
(92 = 57 + 35)
SPLINED
(92 = 57 + 35)
PLINKED
(92 = 57 + 35)
KERNELS
(92 = 57 + 35)
DRINKER
(92 = 57 + 35)
KELPIES
(92 = 57 + 35)
RESPRINKLED
(92)
DRINKER
(92 = 57 + 35)
SKELPER
(92 = 57 + 35)
DRINKER
(92 = 57 + 35)
REPERKS
(91 = 56 + 35)
SLINKED
(91 = 56 + 35)
PESKIER
(91 = 56 + 35)
KINDLES
(91 = 56 + 35)
DELINKS
(91 = 56 + 35)
PESKIER
(91 = 56 + 35)
KINDLES
(91 = 56 + 35)
LIKENED
(91 = 56 + 35)
PESKIER
(91 = 56 + 35)
SLINKED
(91 = 56 + 35)
DELINKS
(91 = 56 + 35)
DELINKS
(91 = 56 + 35)
PERKIER
(91 = 56 + 35)
KINDLES
(91 = 56 + 35)
PERKIER
(91 = 56 + 35)
LIKENED
(91 = 56 + 35)
SLINKED
(91 = 56 + 35)
PERKIER
(91 = 56 + 35)

Words within the letters of resprinkled

2 letter words in resprinkled (8 words)

9 letter words in resprinkled (5 words)

10 letter words in resprinkled (1 word)

11 letter words in resprinkled (Anagrams) (2 words)

resprinkled + 1 blank (1 word)

Words containing the sequence resprinkled

Words that start with resprinkled (1 word)

Words with resprinkled in them (1 word)

Words that end with resprinkled (2 words)

Word Growth involving resprinkled

Shorter words in resprinkled

re resprinkle

in ink rink sprinkle resprinkle

led sprinkled

in ink rink sprinkle sprinkled

Longer words containing resprinkled

presprinkled