Definition of lisper

"lisper" in the noun sense

1. lisper

a speaker who lisps

Source: WordNet® (An amazing lexical database of English)

Princeton University "About WordNet®."
WordNet®. Princeton University. 2010.


View WordNet® License

lisper in Scrabble®

The word lisper is playable in Scrabble®, no blanks required.

Scrabble® Letter Score: 8

Highest Scoring Scrabble® Plays In The Letters lisper:

LISPER
(33)
PERILS
(33)
PLIERS
(33)
 

All Scrabble® Plays For The Word lisper

LISPER
(33)
LISPER
(27)
LISPER
(27)
LISPER
(27)
LISPER
(27)
LISPER
(27)
LISPER
(24)
LISPER
(24)
LISPER
(20)
LISPER
(20)
LISPER
(20)
LISPER
(20)
LISPER
(18)
LISPER
(18)
LISPER
(18)
LISPER
(18)
LISPER
(18)
LISPER
(18)
LISPER
(16)
LISPER
(16)
LISPER
(16)
LISPER
(16)
LISPER
(16)
LISPER
(16)
LISPER
(14)
LISPER
(12)
LISPER
(12)
LISPER
(12)
LISPER
(12)
LISPER
(11)
LISPER
(10)
LISPER
(10)
LISPER
(10)
LISPER
(10)
LISPER
(10)
LISPER
(9)

The 200 Highest Scoring Scrabble® Plays For Words Using The Letters In lisper

LISPER
(33)
PERILS
(33)
PLIERS
(33)
PIERS
(30)
PLIES
(30)
SPIRE
(30)
SPIER
(30)
PLIER
(30)
PILES
(30)
PERIL
(30)
PRIES
(30)
PILER
(30)
SPIEL
(30)
PERILS
(28)
PLIERS
(28)
PERILS
(27)
PLIERS
(27)
PERILS
(27)
PERILS
(27)
PLIERS
(27)
PLIERS
(27)
LISPER
(27)
PLIERS
(27)
LISPER
(27)
LISPER
(27)
LISPER
(27)
PERILS
(27)
PIES
(27)
LISPER
(27)
PILE
(27)
PERILS
(27)
LISP
(27)
SLIP
(27)
PIER
(27)
PLIERS
(27)
PILER
(26)
PLIER
(26)
PILES
(26)
PERIL
(26)
PRIES
(26)
PIERS
(26)
PLIES
(26)
RIPES
(24)
PILES
(24)
PILES
(24)
PLIER
(24)
PRIES
(24)
PLIES
(24)
PLIES
(24)
LISPER
(24)
LISPER
(24)
PLIES
(24)
PERIL
(24)
PERIL
(24)
PRIES
(24)
PLIER
(24)
RIPES
(24)
PLIER
(24)
PLIERS
(24)
PERILS
(24)
PERILS
(24)
PLIERS
(24)
RIPES
(24)
RIPES
(24)
PERIL
(24)
SPIRE
(24)
PRIES
(24)
SPIER
(24)
PIERS
(24)
PILER
(24)
PILER
(24)
PILER
(24)
SPIRE
(24)
SPIER
(24)
SPIEL
(24)
PIERS
(24)
PIERS
(24)
SPIEL
(24)
SPIEL
(24)
PILES
(24)
SPIRE
(24)
SPIER
(24)
PLIERS
(22)
PLIERS
(22)
PERILS
(22)
PERILS
(22)
PLIES
(21)
PERIL
(21)
PERIL
(21)
LIPS
(21)
PRIES
(21)
LIPS
(21)
SPIER
(21)
PRIES
(21)
RIPES
(21)
LISP
(21)
PERIL
(21)
RIPES
(21)
PRIES
(21)
RIPES
(21)
PLIES
(21)
PILER
(21)
PIES
(21)
RIPE
(21)
SPIRE
(21)
SPIRE
(21)
RIPE
(21)
SPIRE
(21)
PILE
(21)
PILER
(21)
SPIER
(21)
PLIES
(21)
PILER
(21)
SPIER
(21)
PILES
(21)
PIERS
(21)
RIPS
(21)
SPIEL
(21)
RIPS
(21)
SPIEL
(21)
PIERS
(21)
PLIER
(21)
PLIER
(21)
PIERS
(21)
PILES
(21)
PLIER
(21)
PILES
(21)
SLIP
(21)
PIER
(21)
SPIEL
(21)
PLIER
(20)
LISPER
(20)
PLIES
(20)
PERIL
(20)
LISPER
(20)
PLIER
(20)
LISPER
(20)
PLIES
(20)
PRIES
(20)
PILES
(20)
PRIES
(20)
PILES
(20)
PERILS
(20)
LISPER
(20)
PLIERS
(20)
PERIL
(20)
PIERS
(20)
PLIERS
(20)
PLIERS
(20)
PERILS
(20)
PILER
(20)
PERILS
(20)
PIERS
(20)
PILER
(20)
PERIL
(18)
PIES
(18)
PRIES
(18)
PILE
(18)
LISP
(18)
PLIERS
(18)
LISP
(18)
LISP
(18)
PILE
(18)
PILES
(18)
PIER
(18)
PLIES
(18)
LISP
(18)
PIER
(18)
PIERS
(18)
PILE
(18)
PIES
(18)
PIER
(18)
LISPER
(18)
RIPE
(18)
PLIERS
(18)
PIES
(18)
PIER
(18)
PIES
(18)
PERILS
(18)
LISPER
(18)
PLIERS
(18)
PILER
(18)
PERILS
(18)
LISPER
(18)
LISPER
(18)
PILE
(18)
PIER
(18)
LISPER
(18)
PLIERS
(18)
PERILS
(18)
LISPER
(18)
PIES
(18)
PERILS
(18)
PLIER
(18)
LISP
(18)
PILE
(18)
LIPS
(18)
SLIP
(18)
RIELS
(18)
SLIP
(18)

lisper in Words With Friends™

The word lisper is playable in Words With Friends™, no blanks required.

Words With Friends™ Letter Score: 10

Highest Scoring Words With Friends™ Plays In The Letters lisper:

PERILS
(60)
LISPER
(60)
PLIERS
(60)
 

All Words With Friends™ Plays For The Word lisper

LISPER
(60)
LISPER
(54)
LISPER
(48)
LISPER
(42)
LISPER
(40)
LISPER
(40)
LISPER
(36)
LISPER
(36)
LISPER
(36)
LISPER
(36)
LISPER
(30)
LISPER
(30)
LISPER
(28)
LISPER
(28)
LISPER
(24)
LISPER
(24)
LISPER
(24)
LISPER
(24)
LISPER
(22)
LISPER
(22)
LISPER
(22)
LISPER
(22)
LISPER
(20)
LISPER
(20)
LISPER
(20)
LISPER
(20)
LISPER
(20)
LISPER
(20)
LISPER
(20)
LISPER
(18)
LISPER
(16)
LISPER
(16)
LISPER
(15)
LISPER
(15)
LISPER
(15)
LISPER
(14)
LISPER
(14)
LISPER
(14)
LISPER
(13)
LISPER
(13)
LISPER
(13)
LISPER
(12)
LISPER
(12)
LISPER
(12)
LISPER
(12)
LISPER
(12)
LISPER
(12)
LISPER
(11)
LISPER
(11)
LISPER
(11)
LISPER
(11)
LISPER
(10)

The 200 Highest Scoring Words With Friends™ Plays Using The Letters In lisper

PERILS
(60)
LISPER
(60)
PLIERS
(60)
PERILS
(54)
LISPER
(54)
PLIERS
(54)
PERIL
(51)
PLIER
(51)
PLIES
(51)
SPIEL
(51)
PILES
(51)
PILER
(51)
SPIER
(48)
SLIP
(48)
LISPER
(48)
SPIRE
(48)
PRIES
(48)
LISP
(48)
PIERS
(48)
PILE
(48)
PIER
(45)
PIES
(45)
LISPER
(42)
PERILS
(42)
PLIERS
(42)
PERILS
(42)
PLIERS
(42)
PERILS
(40)
PLIERS
(40)
PLIERS
(40)
LISPER
(40)
LISPER
(40)
PERILS
(40)
PERIL
(39)
PLIER
(39)
PLIES
(39)
SPIEL
(39)
PERILS
(36)
PILER
(36)
PLIERS
(36)
PLIERS
(36)
PLIERS
(36)
LISPER
(36)
PLIERS
(36)
LISPER
(36)
PERILS
(36)
PLIERS
(36)
PLIER
(36)
LISPER
(36)
PERILS
(36)
LISPER
(36)
PILES
(36)
LISP
(36)
PERIL
(36)
SPIEL
(36)
PLIES
(36)
PERILS
(36)
LIPS
(36)
PERILS
(36)
PLIER
(34)
PERIL
(34)
PLIES
(34)
PILES
(34)
PILER
(34)
PLIES
(33)
PLIES
(33)
PILER
(33)
PILER
(33)
PILER
(33)
PLIER
(33)
PLIER
(33)
SPIEL
(33)
PERIL
(33)
PILES
(33)
SPIEL
(33)
PERIL
(33)
PILES
(33)
PILES
(33)
RIPES
(32)
PRIES
(32)
PIERS
(32)
PIERS
(32)
SPIER
(32)
PRIES
(32)
SPIRE
(32)
RIPES
(30)
RIPES
(30)
RIPES
(30)
RIELS
(30)
PERILS
(30)
LIPS
(30)
PRIES
(30)
PIERS
(30)
PRIES
(30)
PRIES
(30)
PLIERS
(30)
PIERS
(30)
PILE
(30)
PLIERS
(30)
LISPER
(30)
RIPES
(30)
LISPER
(30)
PIERS
(30)
PERILS
(30)
SPIRE
(30)
SLIP
(30)
SPIRE
(30)
SPIER
(30)
SLIER
(30)
SPIER
(30)
SPIER
(30)
SPIRE
(30)
LISPER
(28)
PERILS
(28)
PERILS
(28)
PLIERS
(28)
PLIERS
(28)
LISPER
(28)
PERIL
(27)
RIPE
(27)
PILES
(27)
PILES
(27)
PILES
(27)
RIEL
(27)
PERIL
(27)
SPIEL
(27)
PLIER
(27)
LIER
(27)
SPIEL
(27)
LIES
(27)
SPIEL
(27)
PERIL
(27)
RIPE
(27)
PLIER
(27)
PLIER
(27)
RIPS
(27)
PLIES
(27)
PIER
(27)
PLIES
(27)
LIRE
(27)
PLIES
(27)
PILER
(27)
PILER
(27)
PIES
(27)
RIPS
(27)
PILER
(27)
SPIEL
(26)
PERIL
(26)
PLIER
(26)
PLIES
(26)
PERIL
(26)
PILER
(26)
SPIEL
(26)
PILES
(26)
SLIER
(24)
LISPER
(24)
LIPS
(24)
LISP
(24)
PRIES
(24)
LISPER
(24)
LIPS
(24)
PRIES
(24)
SLIP
(24)
LISP
(24)
PRIES
(24)
LIPS
(24)
LISP
(24)
SLIP
(24)
LISPER
(24)
PLIERS
(24)
SLIER
(24)
LISPER
(24)
SLIP
(24)
LIPS
(24)
LISP
(24)
SLIER
(24)
PLIERS
(24)
PLIERS
(24)
PRIES
(24)
SLIP
(24)
SLIP
(24)
LISP
(24)
SLIER
(24)
RIELS
(24)
RILES
(24)
PERILS
(24)
SPIER
(24)
PIERS
(24)
RILES
(24)
RIPES
(24)
RILES
(24)
PIERS
(24)
PILE
(24)
RILES
(24)
RILES
(24)
RIPES
(24)
SPIRE
(24)
SPIER
(24)
RIPES
(24)
SPIRE
(24)

Words containing the sequence lisper

Words that start with lisper (2 words)

Words with lisper in them (1 word)

Words that end with lisper (1 word)

Word Growth involving lisper

Shorter words in lisper

is lisp

pe per

Longer words containing lisper

lispers