reelevating in Scrabble®

The word reelevating is playable in Scrabble®, no blanks required. Because it is longer than 7 letters, you would have to play off an existing word or do it in several moves.

Scrabble® Letter Score: 15

Highest Scoring Scrabble® Plays In The Letters reelevating:

REELEVATING
(144)
REELEVATING
(144)

Seven Letter Word Alert: (61 words)

aligner, arenite, avenger, elating, elative, elegant, elevate, engrave, enlarge, enteral, eternal, gelatin, general, genital, gentile, gentler, gleaner, gleeter, granite, grantee, greaten, ingrate, integer, latrine, learing, leaving, leering, lineage, lineate, ratline, reagent, realign, reaving, reeling, reeving, reliant, relieve, retinal, revenge, ringlet, tagline, tangier, tearing, teenage, teenier, tingler, trainee, treeing, trenail, triaene, vearing, veering, vegetal, veinlet, veliger, veneral, ventral, veteran, vinegar, vinelet, vintage

 

All Scrabble® Plays For The Word reelevating

REELEVATING
(144)
REELEVATING
(144)
REELEVATING
(96)
REELEVATING
(96)
REELEVATING
(76)
REELEVATING
(68)
REELEVATING
(64)
REELEVATING
(64)
REELEVATING
(60)
REELEVATING
(60)
REELEVATING
(60)
REELEVATING
(60)
REELEVATING
(60)
REELEVATING
(54)
REELEVATING
(51)
REELEVATING
(51)
REELEVATING
(50)
REELEVATING
(50)
REELEVATING
(40)
REELEVATING
(40)
REELEVATING
(38)
REELEVATING
(38)
REELEVATING
(36)
REELEVATING
(36)
REELEVATING
(34)
REELEVATING
(34)
REELEVATING
(34)
REELEVATING
(34)
REELEVATING
(34)
REELEVATING
(27)
REELEVATING
(23)
REELEVATING
(21)
REELEVATING
(21)
REELEVATING
(21)
REELEVATING
(20)
REELEVATING
(19)
REELEVATING
(18)
REELEVATING
(18)

The 200 Highest Scoring Scrabble® Plays For Words Using The Letters In reelevating

REELEVATING
(144)
REELEVATING
(144)
REELEVATING
(96)
REELEVATING
(96)
LEAVING
(95 = 45 + 50)
AVENGER
(95 = 45 + 50)
VEARING
(95 = 45 + 50)
REAVING
(95 = 45 + 50)
ENGRAVE
(95 = 45 + 50)
LEAVING
(95 = 45 + 50)
VINEGAR
(95 = 45 + 50)
VINTAGE
(95 = 45 + 50)
VEGETAL
(95 = 45 + 50)
REVENGE
(95 = 45 + 50)
REEVING
(95 = 45 + 50)
VEERING
(95 = 45 + 50)
REAVING
(95 = 45 + 50)
VELIGER
(95 = 45 + 50)
REEVING
(95 = 45 + 50)
VEERING
(94 = 44 + 50)
REAVING
(94 = 44 + 50)
VEGETAL
(94 = 44 + 50)
VELIGER
(94 = 44 + 50)
LEAVING
(94 = 44 + 50)
VEARING
(94 = 44 + 50)
VINTAGE
(94 = 44 + 50)
ENGRAVE
(94 = 44 + 50)
REVENGE
(94 = 44 + 50)
AVENGER
(94 = 44 + 50)
REEVING
(94 = 44 + 50)
VINEGAR
(94 = 44 + 50)
VEINLET
(92 = 42 + 50)
ELEVATE
(92 = 42 + 50)
VETERAN
(92 = 42 + 50)
ELEVATE
(92 = 42 + 50)
VENERAL
(92 = 42 + 50)
VINELET
(92 = 42 + 50)
RELIEVE
(92 = 42 + 50)
ELATIVE
(92 = 42 + 50)
VENTRAL
(92 = 42 + 50)
VETERAN
(90 = 40 + 50)
ELATIVE
(90 = 40 + 50)
RELIEVE
(90 = 40 + 50)
ELEVATE
(90 = 40 + 50)
VENERAL
(90 = 40 + 50)
VINELET
(90 = 40 + 50)
VEINLET
(90 = 40 + 50)
VENTRAL
(90 = 40 + 50)
LEAVING
(89 = 39 + 50)
VELIGER
(89 = 39 + 50)
REAVING
(89 = 39 + 50)
REVENGE
(89 = 39 + 50)
VEERING
(89 = 39 + 50)
ENGRAVE
(89 = 39 + 50)
VINTAGE
(89 = 39 + 50)
VEGETAL
(89 = 39 + 50)
VEARING
(89 = 39 + 50)
REEVING
(89 = 39 + 50)
AVENGER
(89 = 39 + 50)
VINEGAR
(89 = 39 + 50)
REVENGE
(88 = 38 + 50)
AVENGER
(88 = 38 + 50)
ENGRAVE
(88 = 38 + 50)
AVENGER
(86 = 36 + 50)
REVENGE
(86 = 36 + 50)
LEAVING
(86 = 36 + 50)
VINTAGE
(86 = 36 + 50)
REVENGE
(86 = 36 + 50)
AVENGER
(86 = 36 + 50)
AVENGER
(86 = 36 + 50)
AVENGER
(86 = 36 + 50)
REVENGE
(86 = 36 + 50)
VEARING
(86 = 36 + 50)
AVENGER
(86 = 36 + 50)
ELATIVE
(86 = 36 + 50)
LEAVING
(86 = 36 + 50)
VINTAGE
(86 = 36 + 50)
VINTAGE
(86 = 36 + 50)
VINTAGE
(86 = 36 + 50)
VINTAGE
(86 = 36 + 50)
VINTAGE
(86 = 36 + 50)
REVENGE
(86 = 36 + 50)
REVENGE
(86 = 36 + 50)
REEVING
(86 = 36 + 50)
AVENGER
(86 = 36 + 50)
REAVING
(86 = 36 + 50)
VELIGER
(86 = 36 + 50)
VEERING
(86 = 36 + 50)
REEVING
(86 = 36 + 50)
VINEGAR
(86 = 36 + 50)
VEERING
(86 = 36 + 50)
VEERING
(86 = 36 + 50)
RELIEVE
(86 = 36 + 50)
REAVING
(86 = 36 + 50)
VEGETAL
(86 = 36 + 50)
VELIGER
(86 = 36 + 50)
REEVING
(86 = 36 + 50)
VINEGAR
(86 = 36 + 50)
VINEGAR
(86 = 36 + 50)
VINEGAR
(86 = 36 + 50)
VINEGAR
(86 = 36 + 50)
VEGETAL
(86 = 36 + 50)
VEERING
(86 = 36 + 50)
REAVING
(86 = 36 + 50)
VEGETAL
(86 = 36 + 50)
REAVING
(86 = 36 + 50)
VELIGER
(86 = 36 + 50)
VEARING
(86 = 36 + 50)
VEARING
(86 = 36 + 50)
LEAVING
(86 = 36 + 50)
VEARING
(86 = 36 + 50)
LEAVING
(86 = 36 + 50)
VEERING
(86 = 36 + 50)
VELIGER
(86 = 36 + 50)
VELIGER
(86 = 36 + 50)
REEVING
(86 = 36 + 50)
VINEGAR
(86 = 36 + 50)
VEERING
(86 = 36 + 50)
REEVING
(86 = 36 + 50)
VELIGER
(86 = 36 + 50)
REAVING
(86 = 36 + 50)
VEARING
(86 = 36 + 50)
VEGETAL
(86 = 36 + 50)
VEARING
(86 = 36 + 50)
REVENGE
(86 = 36 + 50)
ENGRAVE
(86 = 36 + 50)
VEGETAL
(86 = 36 + 50)
VEGETAL
(86 = 36 + 50)
ENGRAVE
(86 = 36 + 50)
ENGRAVE
(86 = 36 + 50)
ENGRAVE
(86 = 36 + 50)
ENGRAVE
(86 = 36 + 50)
ENGRAVE
(86 = 36 + 50)
LEAVING
(86 = 36 + 50)
VEGETAL
(84 = 34 + 50)
VETERAN
(83 = 33 + 50)
VENERAL
(83 = 33 + 50)
ELATIVE
(83 = 33 + 50)
ELATIVE
(83 = 33 + 50)
RELIEVE
(83 = 33 + 50)
VINELET
(83 = 33 + 50)
RELIEVE
(83 = 33 + 50)
VINTAGE
(83 = 33 + 50)
VETERAN
(83 = 33 + 50)
ELATIVE
(83 = 33 + 50)
VENERAL
(83 = 33 + 50)
ELATIVE
(83 = 33 + 50)
VETERAN
(83 = 33 + 50)
RELIEVE
(83 = 33 + 50)
VEINLET
(83 = 33 + 50)
VINELET
(83 = 33 + 50)
VETERAN
(83 = 33 + 50)
VINELET
(83 = 33 + 50)
VETERAN
(83 = 33 + 50)
VINELET
(83 = 33 + 50)
ELEVATE
(83 = 33 + 50)
VENTRAL
(83 = 33 + 50)
VENTRAL
(83 = 33 + 50)
VEGETAL
(83 = 33 + 50)
VEINLET
(83 = 33 + 50)
VEINLET
(83 = 33 + 50)
VETERAN
(83 = 33 + 50)
VENTRAL
(83 = 33 + 50)
REEVING
(83 = 33 + 50)
VENTRAL
(83 = 33 + 50)
LEAVING
(83 = 33 + 50)
VENTRAL
(83 = 33 + 50)
VELIGER
(83 = 33 + 50)
VENTRAL
(83 = 33 + 50)
RELIEVE
(83 = 33 + 50)
VENTRAL
(83 = 33 + 50)
VEINLET
(83 = 33 + 50)
VETERAN
(83 = 33 + 50)
VEERING
(83 = 33 + 50)
VINELET
(83 = 33 + 50)
ENGRAVE
(83 = 33 + 50)
ELATIVE
(83 = 33 + 50)
VINELET
(83 = 33 + 50)
RELIEVE
(83 = 33 + 50)
VINELET
(83 = 33 + 50)
REAVING
(83 = 33 + 50)
ELATIVE
(83 = 33 + 50)
ELEVATE
(83 = 33 + 50)
VENERAL
(83 = 33 + 50)
VENERAL
(83 = 33 + 50)
REVENGE
(83 = 33 + 50)
VENERAL
(83 = 33 + 50)
ELEVATE
(83 = 33 + 50)
ELEVATE
(83 = 33 + 50)
VENERAL
(83 = 33 + 50)
AVENGER
(83 = 33 + 50)
ELATIVE
(83 = 33 + 50)
VEARING
(83 = 33 + 50)
VEINLET
(83 = 33 + 50)
ELEVATE
(83 = 33 + 50)
VINEGAR
(83 = 33 + 50)
VEINLET
(83 = 33 + 50)
VEINLET
(83 = 33 + 50)
ELEVATE
(83 = 33 + 50)
VENERAL
(83 = 33 + 50)

reelevating in Words With Friends™

The word reelevating is playable in Words With Friends™, no blanks required. Because it is longer than 7 letters, you would have to play off an existing word or do it in several moves.

Words With Friends™ Letter Score: 19

Highest Scoring Words With Friends™ Play In The Letters reelevating:

REELEVATING
(297)

Seven Letter Word Alert: (61 words)

aligner, arenite, avenger, elating, elative, elegant, elevate, engrave, enlarge, enteral, eternal, gelatin, general, genital, gentile, gentler, gleaner, gleeter, granite, grantee, greaten, ingrate, integer, latrine, learing, leaving, leering, lineage, lineate, ratline, reagent, realign, reaving, reeling, reeving, reliant, relieve, retinal, revenge, ringlet, tagline, tangier, tearing, teenage, teenier, tingler, trainee, treeing, trenail, triaene, vearing, veering, vegetal, veinlet, veliger, veneral, ventral, veteran, vinegar, vinelet, vintage

 

All Words With Friends™ Plays For The Word reelevating

REELEVATING
(297)
REELEVATING
(279)
REELEVATING
(207)
REELEVATING
(138)
REELEVATING
(126)
REELEVATING
(92)
REELEVATING
(84)
REELEVATING
(80)
REELEVATING
(80)
REELEVATING
(80)
REELEVATING
(76)
REELEVATING
(76)
REELEVATING
(76)
REELEVATING
(69)
REELEVATING
(69)
REELEVATING
(66)
REELEVATING
(62)
REELEVATING
(54)
REELEVATING
(50)
REELEVATING
(46)
REELEVATING
(46)
REELEVATING
(46)
REELEVATING
(38)
REELEVATING
(38)
REELEVATING
(28)
REELEVATING
(27)
REELEVATING
(26)
REELEVATING
(25)
REELEVATING
(25)
REELEVATING
(25)
REELEVATING
(24)
REELEVATING
(24)
REELEVATING
(24)
REELEVATING
(23)
REELEVATING
(23)
REELEVATING
(22)
REELEVATING
(22)
REELEVATING
(21)
REELEVATING
(21)

The 200 Highest Scoring Words With Friends™ Plays Using The Letters In reelevating

REELEVATING
(297)
REELEVATING
(279)
REELEVATING
(207)
REELEVATING
(138)
REELEVATING
(126)
VEGETAL
(125 = 90 + 35)
LEAVING
(122 = 87 + 35)
VINTAGE
(119 = 84 + 35)
AVENGER
(119 = 84 + 35)
REAVING
(119 = 84 + 35)
VELIGER
(119 = 84 + 35)
VINEGAR
(119 = 84 + 35)
REEVING
(119 = 84 + 35)
VINELET
(116 = 81 + 35)
LEAVING
(116 = 81 + 35)
VENTRAL
(116 = 81 + 35)
VENERAL
(116 = 81 + 35)
ENGRAVE
(113 = 78 + 35)
ELEVATE
(113 = 78 + 35)
VEARING
(113 = 78 + 35)
REAVING
(113 = 78 + 35)
REEVING
(113 = 78 + 35)
REVENGE
(113 = 78 + 35)
VEERING
(113 = 78 + 35)
LEAVING
(110 = 75 + 35)
LEAVING
(110 = 75 + 35)
VEINLET
(110 = 75 + 35)
VINEGAR
(107 = 72 + 35)
VEARING
(107 = 72 + 35)
VEGETAL
(107 = 72 + 35)
ELATIVE
(107 = 72 + 35)
VEERING
(107 = 72 + 35)
VELIGER
(107 = 72 + 35)
VETERAN
(107 = 72 + 35)
ELEVATE
(107 = 72 + 35)
AVENGER
(107 = 72 + 35)
RELIEVE
(107 = 72 + 35)
ENGRAVE
(107 = 72 + 35)
REAVING
(107 = 72 + 35)
VINTAGE
(107 = 72 + 35)
REEVING
(107 = 72 + 35)
REAVING
(107 = 72 + 35)
REEVING
(107 = 72 + 35)
VENTRAL
(104 = 69 + 35)
LEAVING
(104 = 69 + 35)
VEINLET
(104 = 69 + 35)
VINELET
(104 = 69 + 35)
VENERAL
(104 = 69 + 35)
ENGRAVE
(101 = 66 + 35)
VINTAGE
(101 = 66 + 35)
REAVING
(101 = 66 + 35)
ELATIVE
(101 = 66 + 35)
VETERAN
(101 = 66 + 35)
VEARING
(101 = 66 + 35)
ELEVATE
(101 = 66 + 35)
VELIGER
(101 = 66 + 35)
RELIEVE
(101 = 66 + 35)
REVENGE
(101 = 66 + 35)
VEERING
(101 = 66 + 35)
REEVING
(101 = 66 + 35)
AVENGER
(101 = 66 + 35)
ELEVATE
(101 = 66 + 35)
VINEGAR
(101 = 66 + 35)
GENTILE
(98 = 63 + 35)
LEAVING
(98 = 63 + 35)
ALIGNER
(98 = 63 + 35)
LEAVING
(98 = 63 + 35)
GENITAL
(98 = 63 + 35)
REALIGN
(98 = 63 + 35)
GENERAL
(98 = 63 + 35)
ELEGANT
(98 = 63 + 35)
GELATIN
(98 = 63 + 35)
ELEGANT
(98 = 63 + 35)
GENTLER
(98 = 63 + 35)
VEARING
(95 = 60 + 35)
VINTAGE
(95 = 60 + 35)
LEAVING
(95 = 60 + 35)
LEAVING
(95 = 60 + 35)
LEAVING
(95 = 60 + 35)
REAGENT
(95 = 60 + 35)
VEERING
(95 = 60 + 35)
ENGRAVE
(95 = 60 + 35)
VEERING
(95 = 60 + 35)
TEENAGE
(95 = 60 + 35)
VEARING
(95 = 60 + 35)
REAVING
(95 = 60 + 35)
AVENGER
(95 = 60 + 35)
REVENGE
(95 = 60 + 35)
REVENGE
(95 = 60 + 35)
REEVING
(95 = 60 + 35)
VEGETAL
(95 = 60 + 35)
REELEVATING
(92)
VINELET
(92 = 57 + 35)
GLEANER
(92 = 57 + 35)
REELING
(92 = 57 + 35)
VEINLET
(92 = 57 + 35)
REELING
(92 = 57 + 35)
LEAVING
(92 = 57 + 35)
TAGLINE
(92 = 57 + 35)
ELATING
(92 = 57 + 35)
VEINLET
(92 = 57 + 35)
ALIGNER
(92 = 57 + 35)
TINGLER
(92 = 57 + 35)
VEINLET
(92 = 57 + 35)
RINGLET
(92 = 57 + 35)
TAGLINE
(92 = 57 + 35)
LEERING
(92 = 57 + 35)
LINEAGE
(92 = 57 + 35)
VENERAL
(92 = 57 + 35)
LINEAGE
(92 = 57 + 35)
LEARING
(92 = 57 + 35)
VENTRAL
(92 = 57 + 35)
LEAVING
(92 = 57 + 35)
RINGLET
(92 = 57 + 35)
ENLARGE
(92 = 57 + 35)
TINGLER
(92 = 57 + 35)
VEERING
(91 = 56 + 35)
REVENGE
(91 = 56 + 35)
AVENGER
(91 = 56 + 35)
REVENGE
(91 = 56 + 35)
VINTAGE
(91 = 56 + 35)
REEVING
(91 = 56 + 35)
AVENGER
(91 = 56 + 35)
VEERING
(91 = 56 + 35)
AVENGER
(91 = 56 + 35)
VINTAGE
(91 = 56 + 35)
REEVING
(91 = 56 + 35)
REVENGE
(91 = 56 + 35)
VINTAGE
(91 = 56 + 35)
REEVING
(91 = 56 + 35)
VELIGER
(91 = 56 + 35)
ENGRAVE
(91 = 56 + 35)
VEARING
(91 = 56 + 35)
VEGETAL
(91 = 56 + 35)
VELIGER
(91 = 56 + 35)
VEARING
(91 = 56 + 35)
VEGETAL
(91 = 56 + 35)
VEGETAL
(91 = 56 + 35)
VINEGAR
(91 = 56 + 35)
REAVING
(91 = 56 + 35)
REAVING
(91 = 56 + 35)
ENGRAVE
(91 = 56 + 35)
VINEGAR
(91 = 56 + 35)
VELIGER
(91 = 56 + 35)
VEARING
(91 = 56 + 35)
VINEGAR
(91 = 56 + 35)
ENGRAVE
(91 = 56 + 35)
REAVING
(91 = 56 + 35)
VEERING
(91 = 56 + 35)
AVENGER
(89 = 54 + 35)
AVENGER
(89 = 54 + 35)
TANGIER
(89 = 54 + 35)
TANGIER
(89 = 54 + 35)
REAVING
(89 = 54 + 35)
GRANTEE
(89 = 54 + 35)
VEERING
(89 = 54 + 35)
VEARING
(89 = 54 + 35)
VEERING
(89 = 54 + 35)
VETERAN
(89 = 54 + 35)
VINEGAR
(89 = 54 + 35)
REEVING
(89 = 54 + 35)
REEVING
(89 = 54 + 35)
VELIGER
(89 = 54 + 35)
REAVING
(89 = 54 + 35)
ELATIVE
(89 = 54 + 35)
INGRATE
(89 = 54 + 35)
VEARING
(89 = 54 + 35)
REVENGE
(89 = 54 + 35)
RELIEVE
(89 = 54 + 35)
VEGETAL
(89 = 54 + 35)
VEGETAL
(89 = 54 + 35)
INTEGER
(89 = 54 + 35)
GREATEN
(89 = 54 + 35)
REAGENT
(89 = 54 + 35)
TEARING
(89 = 54 + 35)
GLEETER
(89 = 54 + 35)
ENGRAVE
(89 = 54 + 35)
VELIGER
(89 = 54 + 35)
TREEING
(89 = 54 + 35)
ENGRAVE
(89 = 54 + 35)
VINEGAR
(89 = 54 + 35)
VINTAGE
(89 = 54 + 35)
GRANITE
(89 = 54 + 35)
VEGETAL
(89 = 54 + 35)
AVENGER
(89 = 54 + 35)
VINTAGE
(89 = 54 + 35)
VINELET
(87 = 52 + 35)
VENERAL
(87 = 52 + 35)
VENTRAL
(87 = 52 + 35)
VENERAL
(87 = 52 + 35)
VEINLET
(87 = 52 + 35)
VENTRAL
(87 = 52 + 35)
VENTRAL
(87 = 52 + 35)
VEINLET
(87 = 52 + 35)
VINELET
(87 = 52 + 35)
VEINLET
(87 = 52 + 35)
VINELET
(87 = 52 + 35)
VENERAL
(87 = 52 + 35)
RINGLET
(86 = 51 + 35)
ETERNAL
(86 = 51 + 35)

Words within the letters of reelevating

2 letter words in reelevating (12 words)

9 letter words in reelevating (5 words)

10 letter words in reelevating (3 words)

11 letter words in reelevating (1 word)

reelevating + 1 blank (1 word)

reelevating + 2 blanks (1 word)

Words containing the sequence reelevating

Words that start with reelevating (1 word)

Words with reelevating in them (1 word)

Words that end with reelevating (1 word)

Word Growth involving reelevating

Shorter words in reelevating

el elevating

lev elevating

in tin ting elevating

at vat elevating

el eel reel

re reel

Longer words containing reelevating

(No longer words found)