nonregenerative in Scrabble®

The word nonregenerative is playable in Scrabble®, no blanks required. Because it is longer than 7 letters, you would have to play off an existing word or do it in several moves.

Scrabble® Letter Score: 19

Highest Scoring Scrabble® Play In The Letters nonregenerative:

NONREGENERATIVE
(567)

Seven Letter Word Alert: (92 words)

angrier, antigen, arenite, atoning, avenger, averter, eagerer, earning, earring, engrave, enterer, entrain, environ, etaerio, evening, gentian, grainer, granite, grantee, granter, greaten, greater, greener, greeter, griever, grinner, groaner, inerter, ingrate, integer, intoner, ironage, nearing, neonate, nervier, nerving, nitrene, oranger, orating, ornater, otarine, overage, overate, overeat, overran, rangier, ranting, reagent, rearing, reaving, reenter, reeving, regnant, regrant, regrate, regreen, regreet, reigner, reinter, reneger, renerve, renting, retiree, retrain, revenge, reverie, riveter, roaning, roaring, tangier, tanning, tarring, tearier, tearing, teenage, teenier, terrain, terrane, tonnage, trainee, trainer, treeing, triaene, vearing, veering, venting, vertigo, veteran, vetoing, vinegar, vintage, vintner

 

All Scrabble® Plays For The Word nonregenerative

NONREGENERATIVE
(567)
NONREGENERATIVE
(378)
NONREGENERATIVE
(100)
NONREGENERATIVE
(88)
NONREGENERATIVE
(84)
NONREGENERATIVE
(76)
NONREGENERATIVE
(35)
NONREGENERATIVE
(23)

The 200 Highest Scoring Scrabble® Plays For Words Using The Letters In nonregenerative

NONREGENERATIVE
(567)
NONREGENERATIVE
(378)
NONREGENERATIVE
(100)
REAVING
(95 = 45 + 50)
VETOING
(95 = 45 + 50)
REEVING
(95 = 45 + 50)
GRIEVER
(95 = 45 + 50)
NERVING
(95 = 45 + 50)
REAVING
(95 = 45 + 50)
VINTAGE
(95 = 45 + 50)
AVENGER
(95 = 45 + 50)
REEVING
(95 = 45 + 50)
OVERAGE
(95 = 45 + 50)
VENTING
(95 = 45 + 50)
REVENGE
(95 = 45 + 50)
NERVING
(95 = 45 + 50)
VINEGAR
(95 = 45 + 50)
VEARING
(95 = 45 + 50)
EVENING
(95 = 45 + 50)
ENGRAVE
(95 = 45 + 50)
VEERING
(95 = 45 + 50)
VERTIGO
(95 = 45 + 50)
VINEGAR
(94 = 44 + 50)
REVENGE
(94 = 44 + 50)
OVERAGE
(94 = 44 + 50)
VINTAGE
(94 = 44 + 50)
AVENGER
(94 = 44 + 50)
ENGRAVE
(94 = 44 + 50)
VEARING
(94 = 44 + 50)
REAVING
(94 = 44 + 50)
REEVING
(94 = 44 + 50)
NERVING
(94 = 44 + 50)
EVENING
(94 = 44 + 50)
VERTIGO
(94 = 44 + 50)
GRIEVER
(94 = 44 + 50)
VEERING
(94 = 44 + 50)
VENTING
(94 = 44 + 50)
VETOING
(94 = 44 + 50)
NERVIER
(92 = 42 + 50)
REVERIE
(92 = 42 + 50)
VINTNER
(92 = 42 + 50)
AVERTER
(92 = 42 + 50)
NERVIER
(92 = 42 + 50)
RIVETER
(92 = 42 + 50)
ENVIRON
(92 = 42 + 50)
OVEREAT
(92 = 42 + 50)
OVERRAN
(92 = 42 + 50)
OVERATE
(92 = 42 + 50)
VETERAN
(92 = 42 + 50)
RENERVE
(92 = 42 + 50)
AVERTER
(90 = 40 + 50)
VINTNER
(90 = 40 + 50)
OVEREAT
(90 = 40 + 50)
NERVIER
(90 = 40 + 50)
OVERRAN
(90 = 40 + 50)
REVERIE
(90 = 40 + 50)
VETERAN
(90 = 40 + 50)
ENVIRON
(90 = 40 + 50)
RIVETER
(90 = 40 + 50)
OVERATE
(90 = 40 + 50)
RENERVE
(90 = 40 + 50)
GRIEVER
(89 = 39 + 50)
OVERAGE
(89 = 39 + 50)
VETOING
(89 = 39 + 50)
VINEGAR
(89 = 39 + 50)
VEARING
(89 = 39 + 50)
REAVING
(89 = 39 + 50)
REVENGE
(89 = 39 + 50)
VENTING
(89 = 39 + 50)
ENGRAVE
(89 = 39 + 50)
VINTAGE
(89 = 39 + 50)
NERVING
(89 = 39 + 50)
EVENING
(89 = 39 + 50)
AVENGER
(89 = 39 + 50)
VERTIGO
(89 = 39 + 50)
REEVING
(89 = 39 + 50)
VEERING
(89 = 39 + 50)
OVERAGE
(88 = 38 + 50)
ENGRAVE
(88 = 38 + 50)
NONREGENERATIVE
(88)
AVENGER
(88 = 38 + 50)
GRIEVER
(88 = 38 + 50)
REVENGE
(88 = 38 + 50)
EVENING
(88 = 38 + 50)
REAVING
(86 = 36 + 50)
EVENING
(86 = 36 + 50)
VINEGAR
(86 = 36 + 50)
EVENING
(86 = 36 + 50)
VEARING
(86 = 36 + 50)
GRIEVER
(86 = 36 + 50)
REAVING
(86 = 36 + 50)
GRIEVER
(86 = 36 + 50)
ENGRAVE
(86 = 36 + 50)
ENGRAVE
(86 = 36 + 50)
GRIEVER
(86 = 36 + 50)
ENGRAVE
(86 = 36 + 50)
VERTIGO
(86 = 36 + 50)
VINTAGE
(86 = 36 + 50)
VEARING
(86 = 36 + 50)
REVENGE
(86 = 36 + 50)
REVENGE
(86 = 36 + 50)
VERTIGO
(86 = 36 + 50)
REVENGE
(86 = 36 + 50)
VEERING
(86 = 36 + 50)
GRIEVER
(86 = 36 + 50)
VEERING
(86 = 36 + 50)
REAVING
(86 = 36 + 50)
VINTAGE
(86 = 36 + 50)
VEERING
(86 = 36 + 50)
REEVING
(86 = 36 + 50)
VERTIGO
(86 = 36 + 50)
REVENGE
(86 = 36 + 50)
VINTAGE
(86 = 36 + 50)
VEERING
(86 = 36 + 50)
VERTIGO
(86 = 36 + 50)
VINTAGE
(86 = 36 + 50)
VERTIGO
(86 = 36 + 50)
REAVING
(86 = 36 + 50)
VINTAGE
(86 = 36 + 50)
REEVING
(86 = 36 + 50)
VINTAGE
(86 = 36 + 50)
REVERIE
(86 = 36 + 50)
REVENGE
(86 = 36 + 50)
REAVING
(86 = 36 + 50)
REEVING
(86 = 36 + 50)
VEERING
(86 = 36 + 50)
REEVING
(86 = 36 + 50)
REEVING
(86 = 36 + 50)
VEERING
(86 = 36 + 50)
GRIEVER
(86 = 36 + 50)
VERTIGO
(86 = 36 + 50)
REVENGE
(86 = 36 + 50)
GRIEVER
(86 = 36 + 50)
OVERRAN
(86 = 36 + 50)
VINEGAR
(86 = 36 + 50)
VETOING
(86 = 36 + 50)
VENTING
(86 = 36 + 50)
NERVING
(86 = 36 + 50)
VETOING
(86 = 36 + 50)
VENTING
(86 = 36 + 50)
AVENGER
(86 = 36 + 50)
ENVIRON
(86 = 36 + 50)
VETOING
(86 = 36 + 50)
NERVING
(86 = 36 + 50)
AVENGER
(86 = 36 + 50)
NERVING
(86 = 36 + 50)
VEARING
(86 = 36 + 50)
RIVETER
(86 = 36 + 50)
AVENGER
(86 = 36 + 50)
VEARING
(86 = 36 + 50)
AVENGER
(86 = 36 + 50)
NERVING
(86 = 36 + 50)
VENTING
(86 = 36 + 50)
VENTING
(86 = 36 + 50)
OVERAGE
(86 = 36 + 50)
AVENGER
(86 = 36 + 50)
VENTING
(86 = 36 + 50)
AVENGER
(86 = 36 + 50)
VENTING
(86 = 36 + 50)
VETOING
(86 = 36 + 50)
VETOING
(86 = 36 + 50)
VETOING
(86 = 36 + 50)
OVERAGE
(86 = 36 + 50)
OVERATE
(86 = 36 + 50)
VINEGAR
(86 = 36 + 50)
EVENING
(86 = 36 + 50)
ENGRAVE
(86 = 36 + 50)
EVENING
(86 = 36 + 50)
EVENING
(86 = 36 + 50)
ENGRAVE
(86 = 36 + 50)
VINEGAR
(86 = 36 + 50)
ENGRAVE
(86 = 36 + 50)
RENERVE
(86 = 36 + 50)
VINEGAR
(86 = 36 + 50)
EVENING
(86 = 36 + 50)
VEARING
(86 = 36 + 50)
VINEGAR
(86 = 36 + 50)
OVERAGE
(86 = 36 + 50)
OVERAGE
(86 = 36 + 50)
NERVING
(86 = 36 + 50)
OVEREAT
(86 = 36 + 50)
AVERTER
(86 = 36 + 50)
OVERAGE
(86 = 36 + 50)
OVERAGE
(86 = 36 + 50)
VEARING
(86 = 36 + 50)
NONREGENERATIVE
(84)
ENVIRON
(83 = 33 + 50)
VINTNER
(83 = 33 + 50)
GRIEVER
(83 = 33 + 50)
RIVETER
(83 = 33 + 50)
VETOING
(83 = 33 + 50)
ENVIRON
(83 = 33 + 50)
VINTNER
(83 = 33 + 50)
ENVIRON
(83 = 33 + 50)
ENVIRON
(83 = 33 + 50)
RIVETER
(83 = 33 + 50)
ENVIRON
(83 = 33 + 50)
ENVIRON
(83 = 33 + 50)
VINTNER
(83 = 33 + 50)
RIVETER
(83 = 33 + 50)

nonregenerative in Words With Friends™

The word nonregenerative is playable in Words With Friends™, no blanks required. Because it is longer than 7 letters, you would have to play off an existing word or do it in several moves.

Words With Friends™ Letter Score: 24

Highest Scoring Words With Friends™ Play In The Letters nonregenerative:

NONREGENERATIVE
(504)

Seven Letter Word Alert: (92 words)

angrier, antigen, arenite, atoning, avenger, averter, eagerer, earning, earring, engrave, enterer, entrain, environ, etaerio, evening, gentian, grainer, granite, grantee, granter, greaten, greater, greener, greeter, griever, grinner, groaner, inerter, ingrate, integer, intoner, ironage, nearing, neonate, nervier, nerving, nitrene, oranger, orating, ornater, otarine, overage, overate, overeat, overran, rangier, ranting, reagent, rearing, reaving, reenter, reeving, regnant, regrant, regrate, regreen, regreet, reigner, reinter, reneger, renerve, renting, retiree, retrain, revenge, reverie, riveter, roaning, roaring, tangier, tanning, tarring, tearier, tearing, teenage, teenier, terrain, terrane, tonnage, trainee, trainer, treeing, triaene, vearing, veering, venting, vertigo, veteran, vetoing, vinegar, vintage, vintner

 

All Words With Friends™ Plays For The Word nonregenerative

NONREGENERATIVE
(504)
NONREGENERATIVE
(252)
NONREGENERATIVE
(128)
NONREGENERATIVE
(108)
NONREGENERATIVE
(96)
NONREGENERATIVE
(32)
NONREGENERATIVE
(32)
NONREGENERATIVE
(29)

The 200 Highest Scoring Words With Friends™ Plays Using The Letters In nonregenerative

NONREGENERATIVE
(504)
NONREGENERATIVE
(252)
NONREGENERATIVE
(128)
EVENING
(122 = 87 + 35)
NERVING
(122 = 87 + 35)
VENTING
(122 = 87 + 35)
REEVING
(119 = 84 + 35)
VINEGAR
(119 = 84 + 35)
REAVING
(119 = 84 + 35)
VINTAGE
(119 = 84 + 35)
AVENGER
(119 = 84 + 35)
VINTNER
(116 = 81 + 35)
NERVING
(116 = 81 + 35)
REAVING
(113 = 78 + 35)
VEERING
(113 = 78 + 35)
REVENGE
(113 = 78 + 35)
ENGRAVE
(113 = 78 + 35)
VETOING
(113 = 78 + 35)
REEVING
(113 = 78 + 35)
VEARING
(113 = 78 + 35)
VENTING
(110 = 75 + 35)
VERTIGO
(110 = 75 + 35)
OVERAGE
(110 = 75 + 35)
NERVING
(110 = 75 + 35)
GRIEVER
(110 = 75 + 35)
NERVING
(110 = 75 + 35)
ENVIRON
(110 = 75 + 35)
EVENING
(110 = 75 + 35)
NONREGENERATIVE
(108)
OVERRAN
(107 = 72 + 35)
REAVING
(107 = 72 + 35)
VINEGAR
(107 = 72 + 35)
VEARING
(107 = 72 + 35)
AVENGER
(107 = 72 + 35)
VETOING
(107 = 72 + 35)
VEERING
(107 = 72 + 35)
VINTAGE
(107 = 72 + 35)
RENERVE
(107 = 72 + 35)
ENGRAVE
(107 = 72 + 35)
REEVING
(107 = 72 + 35)
REAVING
(107 = 72 + 35)
NERVIER
(107 = 72 + 35)
REEVING
(107 = 72 + 35)
NERVIER
(107 = 72 + 35)
VETERAN
(107 = 72 + 35)
EVENING
(104 = 69 + 35)
NERVING
(104 = 69 + 35)
EVENING
(104 = 69 + 35)
AVERTER
(104 = 69 + 35)
RIVETER
(104 = 69 + 35)
OVEREAT
(104 = 69 + 35)
VENTING
(104 = 69 + 35)
OVERATE
(104 = 69 + 35)
REVERIE
(104 = 69 + 35)
VERTIGO
(104 = 69 + 35)
VINTNER
(104 = 69 + 35)
OVERAGE
(104 = 69 + 35)
REAVING
(101 = 66 + 35)
VINEGAR
(101 = 66 + 35)
NERVIER
(101 = 66 + 35)
RENERVE
(101 = 66 + 35)
ENGRAVE
(101 = 66 + 35)
VETOING
(101 = 66 + 35)
REVENGE
(101 = 66 + 35)
REEVING
(101 = 66 + 35)
VEARING
(101 = 66 + 35)
VINTAGE
(101 = 66 + 35)
VEERING
(101 = 66 + 35)
OVERRAN
(101 = 66 + 35)
VETERAN
(101 = 66 + 35)
AVENGER
(101 = 66 + 35)
NERVIER
(101 = 66 + 35)
GRIEVER
(98 = 63 + 35)
TONNAGE
(98 = 63 + 35)
OVERATE
(98 = 63 + 35)
NERVING
(98 = 63 + 35)
ANTIGEN
(98 = 63 + 35)
OVEREAT
(98 = 63 + 35)
AVERTER
(98 = 63 + 35)
VENTING
(98 = 63 + 35)
VENTING
(98 = 63 + 35)
GENTIAN
(98 = 63 + 35)
OVERAGE
(98 = 63 + 35)
NERVING
(98 = 63 + 35)
VERTIGO
(98 = 63 + 35)
EVENING
(98 = 63 + 35)
NONREGENERATIVE
(96)
VEERING
(95 = 60 + 35)
TANNING
(95 = 60 + 35)
VINTAGE
(95 = 60 + 35)
EVENING
(95 = 60 + 35)
REVENGE
(95 = 60 + 35)
AVENGER
(95 = 60 + 35)
REVENGE
(95 = 60 + 35)
VEARING
(95 = 60 + 35)
EVENING
(95 = 60 + 35)
TANNING
(95 = 60 + 35)
REEVING
(95 = 60 + 35)
NERVING
(95 = 60 + 35)
NERVING
(95 = 60 + 35)
VEERING
(95 = 60 + 35)
VEARING
(95 = 60 + 35)
VETOING
(95 = 60 + 35)
EVENING
(95 = 60 + 35)
NERVING
(95 = 60 + 35)
REAVING
(95 = 60 + 35)
ENGRAVE
(95 = 60 + 35)
IRONAGE
(95 = 60 + 35)
VENTING
(95 = 60 + 35)
VENTING
(95 = 60 + 35)
VENTING
(95 = 60 + 35)
VETOING
(95 = 60 + 35)
REAGENT
(95 = 60 + 35)
TEENAGE
(95 = 60 + 35)
RANTING
(92 = 57 + 35)
EVENING
(92 = 57 + 35)
EARNING
(92 = 57 + 35)
ATONING
(92 = 57 + 35)
ROANING
(92 = 57 + 35)
GRIEVER
(92 = 57 + 35)
ENVIRON
(92 = 57 + 35)
EVENING
(92 = 57 + 35)
VERTIGO
(92 = 57 + 35)
NERVING
(92 = 57 + 35)
EVENING
(92 = 57 + 35)
VINTNER
(92 = 57 + 35)
NEARING
(92 = 57 + 35)
VENTING
(92 = 57 + 35)
NERVING
(92 = 57 + 35)
OVERAGE
(92 = 57 + 35)
EARNING
(92 = 57 + 35)
REGNANT
(92 = 57 + 35)
GRINNER
(92 = 57 + 35)
REGNANT
(92 = 57 + 35)
ENVIRON
(92 = 57 + 35)
RENTING
(92 = 57 + 35)
ATONING
(92 = 57 + 35)
ROANING
(92 = 57 + 35)
VENTING
(92 = 57 + 35)
EVENING
(92 = 57 + 35)
VINEGAR
(91 = 56 + 35)
VEERING
(91 = 56 + 35)
ENGRAVE
(91 = 56 + 35)
REAVING
(91 = 56 + 35)
REAVING
(91 = 56 + 35)
VINEGAR
(91 = 56 + 35)
ENGRAVE
(91 = 56 + 35)
ENGRAVE
(91 = 56 + 35)
VINTAGE
(91 = 56 + 35)
VETOING
(91 = 56 + 35)
REAVING
(91 = 56 + 35)
AVENGER
(91 = 56 + 35)
VEERING
(91 = 56 + 35)
REEVING
(91 = 56 + 35)
VETOING
(91 = 56 + 35)
REEVING
(91 = 56 + 35)
AVENGER
(91 = 56 + 35)
VINTAGE
(91 = 56 + 35)
REEVING
(91 = 56 + 35)
VEERING
(91 = 56 + 35)
VETOING
(91 = 56 + 35)
AVENGER
(91 = 56 + 35)
VINTAGE
(91 = 56 + 35)
VINEGAR
(91 = 56 + 35)
REVENGE
(91 = 56 + 35)
VEARING
(91 = 56 + 35)
REVENGE
(91 = 56 + 35)
VEARING
(91 = 56 + 35)
VEARING
(91 = 56 + 35)
REVENGE
(91 = 56 + 35)
ORANGER
(89 = 54 + 35)
TANNING
(89 = 54 + 35)
VEERING
(89 = 54 + 35)
TREEING
(89 = 54 + 35)
INGRATE
(89 = 54 + 35)
TEARING
(89 = 54 + 35)
RENEGER
(89 = 54 + 35)
VINEGAR
(89 = 54 + 35)
INTEGER
(89 = 54 + 35)
REVENGE
(89 = 54 + 35)
REIGNER
(89 = 54 + 35)
REARING
(89 = 54 + 35)
GRANTEE
(89 = 54 + 35)
TANNING
(89 = 54 + 35)
REGREEN
(89 = 54 + 35)
RENERVE
(89 = 54 + 35)
VEARING
(89 = 54 + 35)
VEARING
(89 = 54 + 35)
GRANTER
(89 = 54 + 35)
AVENGER
(89 = 54 + 35)
TANNING
(89 = 54 + 35)
AVENGER
(89 = 54 + 35)
VINTAGE
(89 = 54 + 35)
RANGIER
(89 = 54 + 35)
AVENGER
(89 = 54 + 35)
VINTAGE
(89 = 54 + 35)
VEERING
(89 = 54 + 35)
RANGIER
(89 = 54 + 35)
VINEGAR
(89 = 54 + 35)
GROANER
(89 = 54 + 35)

Words within the letters of nonregenerative

2 letter words in nonregenerative (15 words)

11 letter words in nonregenerative (4 words)

12 letter words in nonregenerative (5 words)

13 letter words in nonregenerative (1 word)

15 letter words in nonregenerative (1 word)

nonregenerative + 2 blanks (1 word)

Words containing the sequence nonregenerative

Words that start with nonregenerative (2 words)

Words with nonregenerative in them (1 word)

Words that end with nonregenerative (1 word)