Definition of skater

"skater" in the noun sense

1. skater

someone who skates

Source: WordNet® (An amazing lexical database of English)

Princeton University "About WordNet®."
WordNet®. Princeton University. 2010.


View WordNet® License

skater in Scrabble®

The word skater is playable in Scrabble®, no blanks required.

Scrabble® Letter Score: 10

Highest Scoring Scrabble® Plays In The Letters skater:

TASKER
(45)
RETASK
(45)
TAKERS
(45)
STREAK
(45)
SKATER
(45)
 

All Scrabble® Plays For The Word skater

SKATER
(45)
SKATER
(40)
SKATER
(33)
SKATER
(33)
SKATER
(33)
SKATER
(33)
SKATER
(33)
SKATER
(30)
SKATER
(30)
SKATER
(30)
SKATER
(24)
SKATER
(24)
SKATER
(24)
SKATER
(22)
SKATER
(22)
SKATER
(22)
SKATER
(22)
SKATER
(22)
SKATER
(22)
SKATER
(20)
SKATER
(20)
SKATER
(20)
SKATER
(20)
SKATER
(20)
SKATER
(20)
SKATER
(16)
SKATER
(16)
SKATER
(14)
SKATER
(12)
SKATER
(12)
SKATER
(12)
SKATER
(12)
SKATER
(12)
SKATER
(12)
SKATER
(11)
SKATER
(11)

The 200 Highest Scoring Scrabble® Plays For Words Using The Letters In skater

TASKER
(45)
RETASK
(45)
TAKERS
(45)
STREAK
(45)
SKATER
(45)
REASK
(42)
KARST
(42)
SKATE
(42)
TEAKS
(42)
STAKE
(42)
STARK
(42)
STEAK
(42)
REAKS
(42)
TREKS
(42)
STREAK
(40)
SKATER
(40)
RETASK
(40)
TREK
(39)
TEAK
(39)
TASK
(39)
KATS
(39)
REAK
(39)
STEAK
(38)
STARK
(38)
REASK
(38)
KARST
(38)
STREAK
(33)
SKATER
(33)
TASKER
(33)
STREAK
(33)
STREAK
(33)
STREAK
(33)
STREAK
(33)
TAKERS
(33)
TAKERS
(33)
SKATER
(33)
TAKERS
(33)
TAKERS
(33)
TAKERS
(33)
TASKER
(33)
TASKER
(33)
TASKER
(33)
TASKER
(33)
SKATER
(33)
RETASK
(33)
SKATER
(33)
RETASK
(33)
RETASK
(33)
RETASK
(33)
SKATER
(33)
RETASK
(33)
KARST
(30)
TAKER
(30)
TAKER
(30)
TAKERS
(30)
REAKS
(30)
TAKERS
(30)
KARST
(30)
RETASK
(30)
KARST
(30)
TAKES
(30)
REAKS
(30)
TAKER
(30)
TAKES
(30)
TAKES
(30)
TAKES
(30)
TASKER
(30)
TASKER
(30)
RETASK
(30)
RETASK
(30)
TAKER
(30)
SKATE
(30)
RAKES
(30)
STEAK
(30)
RAKES
(30)
RAKES
(30)
SKATER
(30)
STAKE
(30)
STAKE
(30)
REASK
(30)
STARK
(30)
STARK
(30)
SKATER
(30)
STEAK
(30)
RETASK
(30)
RAKES
(30)
REASK
(30)
STEAK
(30)
STREAK
(30)
SKATER
(30)
STREAK
(30)
STREAK
(30)
SKATE
(30)
STREAK
(30)
REASK
(30)
REAKS
(30)
SKATE
(30)
STAKE
(30)
STARK
(30)
TEAKS
(30)
TREKS
(30)
TREKS
(30)
TREKS
(30)
TEAKS
(30)
TEAKS
(30)
STEAK
(28)
STEAK
(28)
REASK
(28)
STARK
(28)
REASK
(28)
STARK
(28)
KARST
(28)
KARST
(28)
RAKE
(27)
STEAK
(27)
TREKS
(27)
STEAK
(27)
STARK
(27)
STEAK
(27)
STARK
(27)
RAKES
(27)
TEAK
(27)
STARK
(27)
TEAKS
(27)
REASK
(27)
REASK
(27)
TAKE
(27)
ARKS
(27)
TEAKS
(27)
TAKER
(27)
ARKS
(27)
TAKER
(27)
TAKER
(27)
TAKE
(27)
TREKS
(27)
RAKES
(27)
TAKES
(27)
REASK
(27)
TAKES
(27)
TAKES
(27)
RAKES
(27)
TEAKS
(27)
REAKS
(27)
RAKE
(27)
TREKS
(27)
STAKE
(27)
SKATE
(27)
SKATE
(27)
KATS
(27)
TREK
(27)
KARST
(27)
KARST
(27)
TASK
(27)
SKATE
(27)
REAK
(27)
SAKE
(27)
REAKS
(27)
STAKE
(27)
KARST
(27)
REAKS
(27)
STAKE
(27)
SAKE
(27)
TASK
(26)
TREK
(26)
TEAK
(26)
KATS
(26)
REAK
(26)
TAKE
(24)
ARKS
(24)
TREK
(24)
TREK
(24)
SAKE
(24)
TAKE
(24)
TAKE
(24)
KATS
(24)
TREK
(24)
STREAK
(24)
STREAK
(24)
TAKE
(24)
RAKE
(24)
ARKS
(24)
RETASK
(24)
RAKE
(24)
RAKE
(24)
TREK
(24)
RAKE
(24)
RETASK
(24)
SKATER
(24)
SKATER
(24)
SKATER
(24)
KATS
(24)
SAKE
(24)
KATS
(24)
ARKS
(24)
RETASK
(24)
SAKE
(24)
STREAK
(24)
SAKE
(24)
KATS
(24)
TASKER
(24)

skater in Words With Friends™

The word skater is playable in Words With Friends™, no blanks required.

Words With Friends™ Letter Score: 10

Highest Scoring Words With Friends™ Plays In The Letters skater:

STREAK
(66)
RETASK
(66)
TAKERS
(66)
TASKER
(66)
 

All Words With Friends™ Plays For The Word skater

SKATER
(60)
SKATER
(42)
SKATER
(42)
SKATER
(40)
SKATER
(40)
SKATER
(40)
SKATER
(36)
SKATER
(36)
SKATER
(36)
SKATER
(36)
SKATER
(36)
SKATER
(30)
SKATER
(30)
SKATER
(30)
SKATER
(24)
SKATER
(24)
SKATER
(24)
SKATER
(22)
SKATER
(22)
SKATER
(22)
SKATER
(22)
SKATER
(22)
SKATER
(22)
SKATER
(22)
SKATER
(20)
SKATER
(20)
SKATER
(20)
SKATER
(20)
SKATER
(20)
SKATER
(20)
SKATER
(17)
SKATER
(16)
SKATER
(16)
SKATER
(16)
SKATER
(15)
SKATER
(14)
SKATER
(14)
SKATER
(13)
SKATER
(12)
SKATER
(12)
SKATER
(12)
SKATER
(12)
SKATER
(12)
SKATER
(12)
SKATER
(12)
SKATER
(12)
SKATER
(11)
SKATER
(11)
SKATER
(11)
SKATER
(11)
SKATER
(11)
SKATER
(10)

The 200 Highest Scoring Words With Friends™ Plays Using The Letters In skater

STREAK
(66)
RETASK
(66)
TAKERS
(66)
TASKER
(66)
RETASK
(60)
TAKERS
(60)
TASKER
(60)
SKATER
(60)
STREAK
(60)
STAKE
(57)
STEAK
(57)
REAKS
(57)
KARST
(57)
TREKS
(57)
SKATE
(57)
REASK
(57)
STARK
(57)
TEAKS
(57)
REAK
(54)
TASK
(54)
KATS
(54)
TREK
(54)
TEAK
(54)
SKATER
(42)
TASKER
(42)
SKATER
(42)
STREAK
(42)
TAKERS
(42)
RETASK
(42)
SKATER
(40)
RETASK
(40)
STREAK
(40)
STREAK
(40)
SKATER
(40)
RETASK
(40)
STREAK
(40)
TAKERS
(40)
TAKERS
(40)
TASKER
(40)
RETASK
(40)
SKATER
(40)
TASKER
(40)
REASK
(38)
KARST
(38)
STEAK
(38)
STARK
(38)
STARK
(36)
TASKER
(36)
STAKE
(36)
TASKER
(36)
RAKES
(36)
TEAKS
(36)
REASK
(36)
RETASK
(36)
KARST
(36)
TASKER
(36)
TASKER
(36)
SKATER
(36)
TASKER
(36)
SKATE
(36)
STEAK
(36)
STREAK
(36)
RETASK
(36)
SKATER
(36)
SKATER
(36)
REAKS
(36)
SKATER
(36)
TAKERS
(36)
TAKERS
(36)
TAKERS
(36)
STREAK
(36)
TAKERS
(36)
TAKERS
(36)
TAKES
(36)
STREAK
(36)
SKATER
(36)
RETASK
(36)
STREAK
(36)
TREKS
(36)
RETASK
(36)
STREAK
(36)
TAKER
(36)
RETASK
(36)
STAKE
(33)
TAKER
(33)
REASK
(33)
TAKER
(33)
SKATE
(33)
TAKER
(33)
TAKES
(33)
SKATE
(33)
RAKES
(33)
STEAK
(33)
REASK
(33)
RAKES
(33)
STEAK
(33)
TAKES
(33)
STEAK
(33)
STARK
(33)
RAKES
(33)
TAKES
(33)
STARK
(33)
SKATE
(33)
TAKES
(33)
RAKES
(33)
STARK
(33)
STAKE
(33)
TAKER
(33)
TREKS
(33)
REASK
(33)
TREKS
(33)
REAKS
(33)
STAKE
(33)
KARST
(33)
KARST
(33)
TEAKS
(33)
REAKS
(33)
TEAKS
(33)
TREKS
(33)
REAKS
(33)
KARST
(33)
TEAKS
(33)
TASKER
(30)
ARKS
(30)
TREK
(30)
RAKE
(30)
SKATER
(30)
SKATER
(30)
STREAK
(30)
STREAK
(30)
TASK
(30)
STREAK
(30)
RETASK
(30)
RETASK
(30)
REAK
(30)
RETASK
(30)
TASKER
(30)
SKATER
(30)
TAKE
(30)
TEAK
(30)
TAKERS
(30)
SAKE
(30)
TAKERS
(30)
TAKERS
(30)
TAKE
(30)
RAKE
(30)
SAKE
(30)
KATS
(30)
ARKS
(30)
TASKER
(30)
KARST
(28)
REASK
(28)
REAKS
(28)
TEAKS
(28)
TREKS
(28)
STARK
(28)
STAKE
(28)
STEAK
(28)
SKATE
(28)
STAKE
(27)
REASK
(27)
TAKER
(27)
STEAK
(27)
REASK
(27)
TAKER
(27)
SKATE
(27)
SKATE
(27)
TREKS
(27)
TAKER
(27)
TREKS
(27)
REAKS
(27)
REAKS
(27)
TAKES
(27)
REAKS
(27)
TAKES
(27)
TREKS
(27)
TAKES
(27)
STAKE
(27)
TEAKS
(27)
RAKES
(27)
REASK
(27)
STARK
(27)
STARK
(27)
SKATE
(27)
TEAKS
(27)
KARST
(27)
RAKES
(27)
KARST
(27)
RAKES
(27)
STAKE
(27)
KARST
(27)
STEAK
(27)
TEAKS
(27)
STARK
(27)
STEAK
(27)
TASK
(26)
REAK
(26)
TEAK
(26)
TREK
(26)
KATS
(26)

Words containing the sequence skater

Words that start with skater (2 words)

Words with skater in them (5 words)

Words that end with skater (5 words)

Word Growth involving skater

Shorter words in skater

at ate skate

at kat skate

Longer words containing skater

iceskater iceskaters

nonskater nonskaters

outskater outskaters

rollerskater rollerskaters

skaters iceskaters

skaters nonskaters

skaters outskaters

skaters rollerskaters