breakin in Scrabble®

The word breakin is playable in Scrabble®, no blanks required.

Scrabble® Letter Score: 13

Highest Scoring Scrabble® Play In The Letters breakin:

BREAKIN
(104 = 54 + 50)

Seven Letter Word Alert: (1 word)

breakin

 

All Scrabble® Plays For The Word breakin

BREAKIN
(104 = 54 + 50)
BREAKIN
(102 = 52 + 50)
BREAKIN
(98 = 48 + 50)
BREAKIN
(96 = 46 + 50)
BREAKIN
(92 = 42 + 50)
BREAKIN
(92 = 42 + 50)
BREAKIN
(92 = 42 + 50)
BREAKIN
(92 = 42 + 50)
BREAKIN
(92 = 42 + 50)
BREAKIN
(92 = 42 + 50)
BREAKIN
(89 = 39 + 50)
BREAKIN
(88 = 38 + 50)
BREAKIN
(86 = 36 + 50)
BREAKIN
(84 = 34 + 50)
BREAKIN
(82 = 32 + 50)
BREAKIN
(82 = 32 + 50)
BREAKIN
(80 = 30 + 50)
BREAKIN
(80 = 30 + 50)
BREAKIN
(80 = 30 + 50)
BREAKIN
(79 = 29 + 50)
BREAKIN
(78 = 28 + 50)
BREAKIN
(78 = 28 + 50)
BREAKIN
(78 = 28 + 50)
BREAKIN
(78 = 28 + 50)
BREAKIN
(78 = 28 + 50)
BREAKIN
(76 = 26 + 50)
BREAKIN
(76 = 26 + 50)
BREAKIN
(76 = 26 + 50)
BREAKIN
(76 = 26 + 50)
BREAKIN
(76 = 26 + 50)
BREAKIN
(72 = 22 + 50)
BREAKIN
(71 = 21 + 50)
BREAKIN
(69 = 19 + 50)
BREAKIN
(68 = 18 + 50)
BREAKIN
(67 = 17 + 50)
BREAKIN
(67 = 17 + 50)
BREAKIN
(65 = 15 + 50)
BREAKIN
(65 = 15 + 50)
BREAKIN
(65 = 15 + 50)
BREAKIN
(65 = 15 + 50)
BREAKIN
(65 = 15 + 50)
BREAKIN
(64 = 14 + 50)

The 200 Highest Scoring Scrabble® Plays For Words Using The Letters In breakin

BREAKIN
(104 = 54 + 50)
BREAKIN
(102 = 52 + 50)
BREAKIN
(98 = 48 + 50)
BREAKIN
(96 = 46 + 50)
BREAKIN
(92 = 42 + 50)
BREAKIN
(92 = 42 + 50)
BREAKIN
(92 = 42 + 50)
BREAKIN
(92 = 42 + 50)
BREAKIN
(92 = 42 + 50)
BREAKIN
(92 = 42 + 50)
BREAKIN
(89 = 39 + 50)
BREAKIN
(88 = 38 + 50)
BREAKIN
(86 = 36 + 50)
BREAKIN
(84 = 34 + 50)
BREAKIN
(82 = 32 + 50)
BREAKIN
(82 = 32 + 50)
BREAKIN
(80 = 30 + 50)
BREAKIN
(80 = 30 + 50)
BREAKIN
(80 = 30 + 50)
BREAKIN
(79 = 29 + 50)
BREAKIN
(78 = 28 + 50)
BREAKIN
(78 = 28 + 50)
BREAKIN
(78 = 28 + 50)
BREAKIN
(78 = 28 + 50)
BREAKIN
(78 = 28 + 50)
BREAKIN
(76 = 26 + 50)
BREAKIN
(76 = 26 + 50)
BREAKIN
(76 = 26 + 50)
BREAKIN
(76 = 26 + 50)
BREAKIN
(76 = 26 + 50)
BREAKIN
(72 = 22 + 50)
BREAKIN
(71 = 21 + 50)
BREAKIN
(69 = 19 + 50)
BREAKIN
(68 = 18 + 50)
BREAKIN
(67 = 17 + 50)
BREAKIN
(67 = 17 + 50)
BREAKIN
(65 = 15 + 50)
BREAKIN
(65 = 15 + 50)
BREAKIN
(65 = 15 + 50)
BREAKIN
(65 = 15 + 50)
BREAKIN
(65 = 15 + 50)
BREAKIN
(64 = 14 + 50)
BANKER
(51)
BRAKE
(48)
BRINK
(48)
BREAK
(48)
BRANK
(48)
BEAK
(45)
BARK
(45)
BANKER
(45)
BERK
(45)
BANK
(45)
BREAK
(42)
BIKER
(42)
REINK
(42)
BRANK
(42)
BRINK
(42)
BAKER
(42)
BREAK
(42)
BRAKE
(42)
BRANK
(42)
BRINK
(42)
RINK
(39)
RANK
(39)
BANKER
(39)
KINA
(39)
KERN
(39)
BIKE
(39)
BEAK
(39)
BARK
(39)
KNAR
(39)
KINE
(39)
BANKER
(39)
BAKE
(39)
BERK
(39)
REAK
(39)
BANKER
(39)
BANKER
(39)
BANK
(39)
REINK
(38)
BAKER
(36)
BIKER
(36)
BRINK
(36)
BAKER
(36)
BAKER
(36)
BANKER
(36)
BRINK
(36)
BRANK
(36)
BIKER
(36)
BIKER
(36)
BREAK
(36)
BRAKE
(36)
BRAKE
(36)
BRANK
(36)
BREAK
(36)
BANKER
(36)
BANKER
(36)
BRINK
(34)
BREAK
(34)
BRANK
(34)
BIKER
(34)
BAKER
(34)
BRAKE
(34)
BRANK
(33)
BAKER
(33)
BIKER
(33)
BRAKE
(33)
BREAK
(33)
BREAK
(33)
BAKE
(33)
BIKER
(33)
BIKE
(33)
BRAKE
(33)
BAKER
(33)
BRAKE
(33)
BRANK
(33)
BRINK
(33)
BRINK
(33)
BAKER
(33)
BRINK
(33)
BRANK
(33)
BREAK
(33)
BIKER
(33)
BREAK
(32)
BRINK
(32)
BRINK
(32)
BRANK
(32)
BRANK
(32)
BREAK
(32)
BARK
(30)
BANK
(30)
BANK
(30)
BANK
(30)
BANK
(30)
BAKE
(30)
BANKER
(30)
BANKER
(30)
REINK
(30)
BARK
(30)
BRAIN
(30)
BRINE
(30)
BARK
(30)
BARK
(30)
BARK
(30)
BANK
(30)
BIKE
(30)
BIKE
(30)
BEAK
(30)
BERK
(30)
BEAK
(30)
BEAK
(30)
BAKE
(30)
BEAK
(30)
BIKE
(30)
REINK
(30)
BAKE
(30)
BERK
(30)
BERK
(30)
BAIRN
(30)
BERK
(30)
BAKE
(30)
BEAK
(30)
REINK
(30)
BERK
(30)
BIKE
(30)
BAKER
(28)
BAKER
(28)
BREAK
(28)
BRANK
(28)
BANKER
(28)
BRINK
(28)
BRINK
(28)
BRAKE
(28)
BRANK
(28)
REINK
(28)
BANKER
(28)
BREAK
(28)
BIKER
(28)
BANKER
(28)
REINK
(28)
BIKER
(28)
BRAKE
(28)
AKIN
(27)
RAKE
(27)
KERN
(27)
RAKE
(27)
BRINK
(27)
BEAN
(27)
RANK
(27)
BREAK
(27)
BEAR
(27)
BANE
(27)
BRAN
(27)
BARE
(27)
KINE
(27)
REINK
(27)
BARN
(27)
REINK
(27)
REINK
(27)
AKIN
(27)

breakin in Words With Friends™

The word breakin is playable in Words With Friends™, no blanks required.

Words With Friends™ Letter Score: 15

Highest Scoring Words With Friends™ Play In The Letters breakin:

BREAKIN
(122 = 87 + 35)

Seven Letter Word Alert: (1 word)

breakin

 

All Words With Friends™ Plays For The Word breakin

BREAKIN
(122 = 87 + 35)
BREAKIN
(110 = 75 + 35)
BREAKIN
(104 = 69 + 35)
BREAKIN
(95 = 60 + 35)
BREAKIN
(95 = 60 + 35)
BREAKIN
(95 = 60 + 35)
BREAKIN
(92 = 57 + 35)
BREAKIN
(92 = 57 + 35)
BREAKIN
(92 = 57 + 35)
BREAKIN
(86 = 51 + 35)
BREAKIN
(86 = 51 + 35)
BREAKIN
(86 = 51 + 35)
BREAKIN
(86 = 51 + 35)
BREAKIN
(85 = 50 + 35)
BREAKIN
(81 = 46 + 35)
BREAKIN
(75 = 40 + 35)
BREAKIN
(73 = 38 + 35)
BREAKIN
(73 = 38 + 35)
BREAKIN
(69 = 34 + 35)
BREAKIN
(69 = 34 + 35)
BREAKIN
(69 = 34 + 35)
BREAKIN
(69 = 34 + 35)
BREAKIN
(68 = 33 + 35)
BREAKIN
(67 = 32 + 35)
BREAKIN
(67 = 32 + 35)
BREAKIN
(67 = 32 + 35)
BREAKIN
(65 = 30 + 35)
BREAKIN
(65 = 30 + 35)
BREAKIN
(65 = 30 + 35)
BREAKIN
(65 = 30 + 35)
BREAKIN
(65 = 30 + 35)
BREAKIN
(65 = 30 + 35)
BREAKIN
(65 = 30 + 35)
BREAKIN
(63 = 28 + 35)
BREAKIN
(62 = 27 + 35)
BREAKIN
(61 = 26 + 35)
BREAKIN
(59 = 24 + 35)
BREAKIN
(57 = 22 + 35)
BREAKIN
(56 = 21 + 35)
BREAKIN
(56 = 21 + 35)
BREAKIN
(56 = 21 + 35)
BREAKIN
(56 = 21 + 35)
BREAKIN
(55 = 20 + 35)
BREAKIN
(55 = 20 + 35)
BREAKIN
(55 = 20 + 35)
BREAKIN
(54 = 19 + 35)
BREAKIN
(53 = 18 + 35)
BREAKIN
(53 = 18 + 35)
BREAKIN
(52 = 17 + 35)
BREAKIN
(52 = 17 + 35)
BREAKIN
(52 = 17 + 35)
BREAKIN
(52 = 17 + 35)
BREAKIN
(52 = 17 + 35)
BREAKIN
(51 = 16 + 35)
BREAKIN
(51 = 16 + 35)
BREAKIN
(51 = 16 + 35)
BREAKIN
(51 = 16 + 35)
BREAKIN
(50 = 15 + 35)

The 200 Highest Scoring Words With Friends™ Plays Using The Letters In breakin

BREAKIN
(122 = 87 + 35)
BREAKIN
(110 = 75 + 35)
BREAKIN
(104 = 69 + 35)
BREAKIN
(95 = 60 + 35)
BREAKIN
(95 = 60 + 35)
BREAKIN
(95 = 60 + 35)
BREAKIN
(92 = 57 + 35)
BREAKIN
(92 = 57 + 35)
BREAKIN
(92 = 57 + 35)
BREAKIN
(86 = 51 + 35)
BREAKIN
(86 = 51 + 35)
BREAKIN
(86 = 51 + 35)
BREAKIN
(86 = 51 + 35)
BREAKIN
(85 = 50 + 35)
BREAKIN
(81 = 46 + 35)
BANKER
(78)
BANKER
(78)
BREAKIN
(75 = 40 + 35)
BREAKIN
(73 = 38 + 35)
BREAKIN
(73 = 38 + 35)
BANKER
(72)
BREAKIN
(69 = 34 + 35)
BRINK
(69)
BREAKIN
(69 = 34 + 35)
BREAKIN
(69 = 34 + 35)
BRANK
(69)
BREAKIN
(69 = 34 + 35)
BREAKIN
(68 = 33 + 35)
BREAKIN
(67 = 32 + 35)
BREAKIN
(67 = 32 + 35)
BREAKIN
(67 = 32 + 35)
BANK
(66)
BRAKE
(66)
BANKER
(66)
BREAK
(66)
BREAKIN
(65 = 30 + 35)
BREAKIN
(65 = 30 + 35)
BREAKIN
(65 = 30 + 35)
BREAKIN
(65 = 30 + 35)
BREAKIN
(65 = 30 + 35)
BREAKIN
(65 = 30 + 35)
BREAKIN
(65 = 30 + 35)
BEAK
(63)
BRINK
(63)
BARK
(63)
BRANK
(63)
BERK
(63)
BREAKIN
(63 = 28 + 35)
BREAKIN
(62 = 27 + 35)
BREAKIN
(61 = 26 + 35)
REINK
(60)
BIKER
(60)
BREAK
(60)
BRAKE
(60)
BANK
(60)
BAKER
(60)
BREAKIN
(59 = 24 + 35)
BREAKIN
(57 = 22 + 35)
KINE
(57)
RINK
(57)
KINA
(57)
RANK
(57)
KNAR
(57)
KERN
(57)
BAKE
(57)
BIKE
(57)
BARK
(57)
BERK
(57)
BEAK
(57)
BREAKIN
(56 = 21 + 35)
BREAKIN
(56 = 21 + 35)
BREAKIN
(56 = 21 + 35)
BREAKIN
(56 = 21 + 35)
BANKER
(56)
BANKER
(56)
BREAKIN
(55 = 20 + 35)
BREAKIN
(55 = 20 + 35)
BREAKIN
(55 = 20 + 35)
BANKER
(54)
BREAKIN
(54 = 19 + 35)
REAK
(54)
BREAKIN
(53 = 18 + 35)
BREAKIN
(53 = 18 + 35)
BREAKIN
(52 = 17 + 35)
BREAKIN
(52 = 17 + 35)
BREAKIN
(52 = 17 + 35)
BRANK
(52)
BRINK
(52)
BREAKIN
(52 = 17 + 35)
BREAKIN
(52 = 17 + 35)
BRANK
(51)
BREAKIN
(51 = 16 + 35)
BRAIN
(51)
BRINK
(51)
BAIRN
(51)
BREAKIN
(51 = 16 + 35)
BREAKIN
(51 = 16 + 35)
BRINE
(51)
BREAKIN
(51 = 16 + 35)
BREAKIN
(50 = 15 + 35)
BIKER
(48)
BAKER
(48)
BANKER
(48)
BANKER
(48)
BRIN
(48)
BANE
(48)
BARN
(48)
BEAN
(48)
BANKER
(48)
BRAN
(48)
BREAK
(48)
BRAKE
(48)
BRINK
(46)
BRANK
(46)
BRANK
(45)
BARE
(45)
BRINK
(45)
BEAR
(45)
BRIE
(45)
BANKER
(44)
BREAK
(44)
BIKER
(42)
BRAKE
(42)
BRINK
(42)
BREAK
(42)
BIKER
(42)
BREAK
(42)
BANKER
(42)
BAKER
(42)
REINK
(42)
BIKER
(42)
BAKER
(42)
BRANK
(42)
BANKER
(42)
BRAKE
(42)
BAKER
(42)
BREAK
(40)
REINK
(40)
BIKER
(40)
BAKER
(40)
BRAKE
(40)
REINK
(40)
REBAN
(39)
BRINK
(39)
BRANK
(39)
BRINE
(39)
BRANK
(39)
BRANK
(39)
BRINK
(39)
BRAIN
(39)
BAIRN
(39)
BRINK
(39)
BIKE
(39)
AKIN
(39)
REBIN
(39)
KERN
(39)
BAKE
(39)
BANKER
(38)
BRINE
(36)
BREAK
(36)
BANK
(36)
REINK
(36)
BAKER
(36)
BRIN
(36)
BAKER
(36)
BRINK
(36)
BREAK
(36)
BAKER
(36)
BANKER
(36)
BEAN
(36)
BRAN
(36)
BANK
(36)
BREAK
(36)
BRAKE
(36)
BRAKE
(36)
BANK
(36)
BAIRN
(36)
BRAKE
(36)
REINK
(36)
BANK
(36)
BIKER
(36)
REBIN
(36)
BRANK
(36)
BIKER
(36)
BRAIN
(36)
REBAN
(36)
BIKER
(36)
BARN
(36)
BRINE
(34)
BRAIN
(34)
BRANK
(34)
BANK
(34)
BRAKE
(34)
BRINK
(34)
BAIRN
(34)
BREAK
(34)
BARK
(33)
BEAK
(33)
BARK
(33)
BARK
(33)

Words within the letters of breakin

2 letter words in breakin (8 words)

3 letter words in breakin (19 words)

5 letter words in breakin (12 words)

6 letter words in breakin (1 word)

7 letter words in breakin (1 word)

Word Growth involving breakin

Shorter words in breakin

in kin akin

re reak break

Longer words containing breakin

breaking backbreaking

breaking chainbreaking

breaking clodbreaking

breaking codebreaking

breaking groundbreaking groundbreakings

breaking heartbreaking heartbreakingly

breaking housebreaking housebreakings

breaking icebreaking

breaking jawbreaking jawbreakingly

breaking jawbreaking jawbreakings

breaking lawbreaking lawbreakings

breaking outbreaking

breaking pathbreaking

breaking recordbreaking

breaking shopbreaking shopbreakings

breaking strikebreaking

breaking tiebreaking

breaking trailbreaking

breaking trucebreaking

breaking unbreaking

breakins