Litscape Default Censored Word List:
59 words ending with ia, 7 letters long

aboulia acapnia agnosia aleukia alluvia amastia amentia ammonia amnesia anaemia aphagia aphasia aphonia aplasia apraxia apteria atresia atropia begonia bolivia breccia bulimia celosia clarkia conidia deliria dysuria ectopia exordia freesia fuchsia ganglia gazania godetia hryvnia hypoxia inertia lobelia lunaria malacia malaria militia monilia myalgia mycelia nicosia oogonia petunia pyaemia regalia sangria sequoia synovia syzygia tilapia toxemia uraemia vivaria woodsia