Litscape Default Censored Word List:
64 words ending with h, 4 letters long

arch bash bath beth blah both bush cash dash dish doth each etch fish gash gosh goth gush hash hath heth high hush inch itch josh kaph lash loch lush mach mash math mesh moth much mush myth nigh oath ouch path pith pooh posh push qoph rash resh rich rush sash shah sigh sikh such tech teth wash wish with yeah yodh yogh