Litscape Default Censored Word List:
26 words ending with ng, 4 letters long

bang ding dung fang gang gong hang hung king long lung pang ping rang ring rung sang sing song sung ting tong vang wing yang zing