Litscape Default Censored Word List:
15 words ending with ta, 8 letters long

analecta automata ciabatta mozzetta myxomata operetta piperita placenta schemata senorita spermata stigmata undulata vendetta zygomata