selfie in Scrabble®

The word selfie is playable in Scrabble®, no blanks required.

Scrabble® Letter Score: 9

Highest Scoring Scrabble® Play In The Letters selfie:

SELFIE
(39)
 

All Scrabble® Plays For The Word selfie

SELFIE
(39)
SELFIE
(30)
SELFIE
(30)
SELFIE
(30)
SELFIE
(30)
SELFIE
(30)
SELFIE
(27)
SELFIE
(27)
SELFIE
(22)
SELFIE
(22)
SELFIE
(22)
SELFIE
(22)
SELFIE
(20)
SELFIE
(20)
SELFIE
(20)
SELFIE
(20)
SELFIE
(20)
SELFIE
(20)
SELFIE
(18)
SELFIE
(18)
SELFIE
(18)
SELFIE
(18)
SELFIE
(18)
SELFIE
(18)
SELFIE
(17)
SELFIE
(14)
SELFIE
(14)
SELFIE
(13)
SELFIE
(13)
SELFIE
(13)
SELFIE
(11)
SELFIE
(11)
SELFIE
(11)
SELFIE
(11)
SELFIE
(11)
SELFIE
(10)

The 200 Highest Scoring Scrabble® Plays For Words Using The Letters In selfie

SELFIE
(39)
FLIES
(36)
FLEES
(36)
FILES
(36)
FEELS
(36)
SELF
(33)
FLEE
(33)
FEES
(33)
FILE
(33)
FEEL
(33)
FEELS
(32)
FLIES
(32)
FLEES
(32)
FILES
(32)
SELFIE
(30)
SELFIE
(30)
SELFIE
(30)
SELFIE
(30)
SELFIE
(30)
LIFES
(27)
FLEES
(27)
FEELS
(27)
FLIES
(27)
FEELS
(27)
FILES
(27)
LIFES
(27)
FILES
(27)
FLIES
(27)
LIFES
(27)
FLIES
(27)
LIFES
(27)
SELFIE
(27)
FILES
(27)
FEELS
(27)
FLEES
(27)
FLEES
(27)
SELFIE
(27)
FILES
(24)
FLIES
(24)
FLIES
(24)
FLIES
(24)
FEELS
(24)
LIFES
(24)
LIFES
(24)
FILES
(24)
FILES
(24)
LIFE
(24)
LIFE
(24)
FILES
(24)
FILES
(24)
FILE
(24)
FEES
(24)
FEEL
(24)
FEELS
(24)
FEELS
(24)
FEELS
(24)
FEELS
(24)
FLEES
(24)
LIFES
(24)
FLEES
(24)
FLIES
(24)
FLEES
(24)
SELF
(24)
FLEES
(24)
FLEE
(24)
FLIES
(24)
FLEES
(24)
SELFIE
(22)
FEEL
(22)
SELF
(22)
SELFIE
(22)
FLEE
(22)
SELFIE
(22)
FILE
(22)
FEES
(22)
SELFIE
(22)
FEEL
(21)
FEES
(21)
FEES
(21)
LIFE
(21)
FEEL
(21)
FEES
(21)
SELF
(21)
LIFE
(21)
FILE
(21)
FILE
(21)
LIFE
(21)
LIFE
(21)
FILE
(21)
FILE
(21)
FEES
(21)
FEEL
(21)
FLEE
(21)
SELF
(21)
SELF
(21)
FLEE
(21)
FLEE
(21)
SELF
(21)
FLEE
(21)
FEEL
(21)
FLEES
(20)
LIFES
(20)
SELFIE
(20)
SELFIE
(20)
SELFIE
(20)
SELFIE
(20)
SELFIE
(20)
FILES
(20)
LIFES
(20)
SELFIE
(20)
FLIES
(20)
FEELS
(20)
FEE
(18)
SELFIE
(18)
IFS
(18)
IFS
(18)
FEELS
(18)
IFS
(18)
FEELS
(18)
SELFIE
(18)
FEE
(18)
FEELS
(18)
EFS
(18)
FLIES
(18)
FEE
(18)
FILES
(18)
LIFES
(18)
SELFIE
(18)
LIFES
(18)
FILES
(18)
ELF
(18)
FLEES
(18)
FLEES
(18)
FILES
(18)
EFS
(18)
SELFIE
(18)
FLEES
(18)
EFS
(18)
LIFES
(18)
ELF
(18)
LIFES
(18)
FLIES
(18)
ELF
(18)
FLIES
(18)
SELFIE
(18)
SELFIE
(18)
SELFIE
(17)
FLIES
(16)
FLIES
(16)
FEELS
(16)
FEELS
(16)
FILES
(16)
FLEES
(16)
FLEES
(16)
FILE
(16)
FLEES
(16)
FLEES
(16)
FEES
(16)
FILES
(16)
FLIES
(16)
FLIES
(16)
FILES
(16)
FLEE
(16)
FILES
(16)
FILES
(16)
FLEES
(16)
FEELS
(16)
FEELS
(16)
LIFE
(16)
LIFES
(16)
FEEL
(16)
LIFE
(16)
SELF
(16)
FLIES
(16)
FEELS
(16)
LIFES
(16)
LIFES
(16)
LIFES
(16)
LIFES
(16)
LIFES
(16)
IF
(15)
LIES
(15)
EF
(15)
IF
(15)
FEES
(15)
SELF
(15)
LIES
(15)
FILE
(15)
EF
(15)
LEES
(15)
ELSE
(15)
LIFE
(15)
FEEL
(15)
FLEE
(15)
EELS
(15)
ISLE
(15)
EELS
(15)
LEES
(15)
ISLE
(15)
ELSE
(15)

selfie in Words With Friends™

The word selfie is playable in Words With Friends™, no blanks required.

Words With Friends™ Letter Score: 10

Highest Scoring Words With Friends™ Play In The Letters selfie:

SELFIE
(60)
 

All Words With Friends™ Plays For The Word selfie

SELFIE
(60)
SELFIE
(54)
SELFIE
(48)
SELFIE
(42)
SELFIE
(40)
SELFIE
(40)
SELFIE
(36)
SELFIE
(36)
SELFIE
(36)
SELFIE
(36)
SELFIE
(30)
SELFIE
(30)
SELFIE
(28)
SELFIE
(24)
SELFIE
(24)
SELFIE
(24)
SELFIE
(24)
SELFIE
(24)
SELFIE
(22)
SELFIE
(22)
SELFIE
(22)
SELFIE
(22)
SELFIE
(20)
SELFIE
(20)
SELFIE
(20)
SELFIE
(20)
SELFIE
(20)
SELFIE
(20)
SELFIE
(20)
SELFIE
(18)
SELFIE
(16)
SELFIE
(15)
SELFIE
(15)
SELFIE
(15)
SELFIE
(14)
SELFIE
(14)
SELFIE
(14)
SELFIE
(14)
SELFIE
(13)
SELFIE
(13)
SELFIE
(13)
SELFIE
(13)
SELFIE
(13)
SELFIE
(12)
SELFIE
(12)
SELFIE
(12)
SELFIE
(12)
SELFIE
(11)
SELFIE
(11)
SELFIE
(11)
SELFIE
(11)
SELFIE
(10)

The 200 Highest Scoring Words With Friends™ Plays Using The Letters In selfie

SELFIE
(60)
SELFIE
(54)
FLEES
(51)
FLIES
(51)
FILES
(51)
FEELS
(51)
FEEL
(48)
SELF
(48)
FILE
(48)
SELFIE
(48)
FLEE
(48)
FEES
(45)
SELFIE
(42)
SELFIE
(40)
SELFIE
(40)
FEELS
(39)
FLEES
(39)
FLIES
(39)
LIFES
(39)
FEELS
(36)
FEEL
(36)
FILES
(36)
LIFE
(36)
LIFES
(36)
FLEES
(36)
FLIES
(36)
SELFIE
(36)
SELFIE
(36)
SELFIE
(36)
SELFIE
(36)
FLIES
(34)
FLEES
(34)
FILES
(34)
FEELS
(34)
FEELS
(33)
LIFES
(33)
FLEES
(33)
LIFES
(33)
FLEES
(33)
FILES
(33)
FEELS
(33)
LIFES
(33)
FILES
(33)
FLIES
(33)
FILES
(33)
FLIES
(33)
FLEE
(30)
SELFIE
(30)
SELFIE
(30)
SELF
(30)
LIFE
(30)
FILE
(30)
SELFIE
(28)
LIFES
(27)
FLEES
(27)
LIFES
(27)
FEES
(27)
FEELS
(27)
FEELS
(27)
FLIES
(27)
FLIES
(27)
LIES
(27)
FLEES
(27)
FEELS
(27)
LEES
(27)
FLIES
(27)
LIFES
(27)
FILES
(27)
FLEES
(27)
FILES
(27)
FILES
(27)
FLEES
(26)
LIFES
(26)
FEELS
(26)
FILES
(26)
FLIES
(26)
SELFIE
(24)
SELF
(24)
FLEE
(24)
LIFE
(24)
FILE
(24)
FLEE
(24)
SELF
(24)
FLEE
(24)
LIFE
(24)
LIFE
(24)
SELF
(24)
FLEE
(24)
SELFIE
(24)
FEEL
(24)
LIFE
(24)
FEEL
(24)
SELFIE
(24)
FILE
(24)
FILE
(24)
FEEL
(24)
FEEL
(24)
FILE
(24)
SELF
(24)
FEEL
(24)
FILE
(24)
SELF
(24)
FLEE
(24)
SELFIE
(24)
SELFIE
(24)
SELFIE
(22)
FLIES
(22)
FLIES
(22)
FILES
(22)
SELFIE
(22)
FEELS
(22)
LIFES
(22)
FLEES
(22)
FLEES
(22)
LIFES
(22)
FEES
(22)
SELFIE
(22)
SELFIE
(22)
FEELS
(22)
FEES
(21)
ELF
(21)
FEES
(21)
ELF
(21)
EELS
(21)
ISLE
(21)
FILES
(21)
ELSE
(21)
ISLE
(21)
FEES
(21)
LIES
(21)
ELSE
(21)
EELS
(21)
LIFES
(21)
LEES
(21)
FEES
(21)
ELF
(21)
FLEES
(20)
FILE
(20)
FILES
(20)
FEEL
(20)
SELFIE
(20)
FLEES
(20)
FEELS
(20)
FILES
(20)
FLIES
(20)
FEELS
(20)
SELFIE
(20)
SELFIE
(20)
FLIES
(20)
FILES
(20)
LIFES
(20)
SELFIE
(20)
SELFIE
(20)
SELFIE
(20)
LIFE
(20)
LIFES
(20)
LIFES
(20)
SELFIE
(20)
LIFE
(20)
FLEES
(19)
LIFES
(19)
FEELS
(19)
FEELS
(19)
FLIES
(19)
FILES
(19)
FLIES
(19)
FLEES
(19)
EFS
(18)
LIFES
(18)
FILE
(18)
SELF
(18)
FLIES
(18)
FLEES
(18)
LIFES
(18)
FEELS
(18)
FLEES
(18)
LIFE
(18)
FEELS
(18)
FLEE
(18)
FLEES
(18)
EFS
(18)
FEELS
(18)
FLEES
(18)
LIFES
(18)
FLIES
(18)
FLIES
(18)
FILES
(18)
FEELS
(18)
FLEES
(18)
FEE
(18)
FILES
(18)
FEE
(18)
FLIES
(18)
IFS
(18)
IFS
(18)
FLIES
(18)
IFS
(18)
FILES
(18)
FEEL
(18)
SELFIE
(18)

Words within the letters of selfie

2 letter words in selfie (4 words)

3 letter words in selfie (9 words)

4 letter words in selfie (11 words)

5 letter words in selfie (5 words)

6 letter words in selfie (1 word)

Words containing the sequence selfie

Words that start with selfie (2 words)

Words with selfie in them (1 word)

Words that end with selfie (1 word)

Word Growth involving selfie

Shorter words in selfie

el elf self

Longer words containing selfie

selfies