Mammoth Uncensored Word List:
16 words ending with un, 7 letters long

antigun blowgun forerun handgun homerun longrun mesclun millrun overrun pronoun rebegun shotgun turndun unbegun voudoun windgun