Mammoth Uncensored Word List:
16 words ending with un, 5 letters long

astun balun begun bosun cajun inrun jotun korun rerun staun stoun swoun tabun uprun vodun yamun