Mammoth Uncensored Word List:
17 words ending with oi, 6 letters long

borzoi cestoi dromoi exodoi kouroi mythoi nostoi octroi pithoi renvoi saccoi sakkoi sigloi tatsoi tholoi toitoi xystoi