Mammoth Uncensored Word List:
10 words ending with oi, 7 letters long

chilioi didicoi epheboi epinaoi parodoi pronaoi rhomboi skyphoi stamnoi stichoi