Enable Censored Word List:
25 words ending with ni, 7 letters long

afghani amorini bambini canzoni epigoni guarani martini negroni padroni paesani pandani porcini pulvini rabboni rappini ripieni scaleni soprani sordini spumoni termini timpani tortoni tympani zingani