Enable Censored Word List:
6 words ending with oi, 5 letters long

askoi envoi logoi nomoi teloi topoi