Definition of memos

"memos" in the noun sense

1. memo, memorandum, memoranda

a written proposal or reminder

Source: WordNet® (An amazing lexical database of English)

Princeton University "About WordNet®."
WordNet®. Princeton University. 2010.


View WordNet® License

memos in Scrabble®

The word memos is playable in Scrabble®, no blanks required.

Scrabble® Letter Score: 9

Highest Scoring Scrabble® Play In The Letters memos:

MEMOS
(36)
 

All Scrabble® Plays For The Word memos

MEMOS
(36)
MEMOS
(30)
MEMOS
(30)
MEMOS
(30)
MEMOS
(30)
MEMOS
(27)
MEMOS
(27)
MEMOS
(27)
MEMOS
(24)
MEMOS
(24)
MEMOS
(22)
MEMOS
(20)
MEMOS
(20)
MEMOS
(18)
MEMOS
(18)
MEMOS
(18)
MEMOS
(18)
MEMOS
(18)
MEMOS
(17)
MEMOS
(15)
MEMOS
(15)
MEMOS
(13)
MEMOS
(13)
MEMOS
(12)
MEMOS
(11)
MEMOS
(11)
MEMOS
(11)
MEMOS
(10)
MEMOS
(10)
MEMOS
(9)

The 191 Highest Scoring Scrabble® Plays For Words Using The Letters In memos

MEMOS
(36)
MEMO
(33)
MOMS
(33)
MEMOS
(30)
MEMOS
(30)
MEMOS
(30)
MEMOS
(30)
MEMOS
(27)
MEMOS
(27)
MEMOS
(27)
MEMO
(27)
MOMS
(27)
MEMO
(24)
MEMO
(24)
MEMO
(24)
MEMO
(24)
MOMS
(24)
MOMS
(24)
MEMOS
(24)
MOMS
(24)
MOMS
(24)
MEMOS
(24)
MEMOS
(22)
MEMO
(22)
MOMS
(22)
MEM
(21)
SOME
(21)
MEM
(21)
MOM
(21)
MOM
(21)
MOM
(21)
SOME
(21)
MEM
(21)
MEMOS
(20)
MEMOS
(20)
MEMOS
(18)
SOME
(18)
SOME
(18)
MEMOS
(18)
MOMS
(18)
SOME
(18)
MEMOS
(18)
MEMOS
(18)
MEMOS
(18)
MEMO
(18)
SOME
(18)
MEMOS
(17)
MEMO
(16)
MEMO
(16)
MOMS
(16)
MEMO
(16)
MOMS
(16)
MEMO
(16)
MOMS
(16)
MOMS
(16)
SOM
(15)
SOM
(15)
MEMOS
(15)
EMS
(15)
MEMOS
(15)
EMS
(15)
SOM
(15)
EMS
(15)
MOM
(14)
MEMO
(14)
MOMS
(14)
MEM
(14)
MOM
(14)
MOMS
(14)
MOMS
(14)
MEM
(14)
SOME
(14)
SOME
(14)
MEMO
(14)
MOM
(14)
MEMO
(14)
MEM
(14)
MOM
(13)
MOM
(13)
MOM
(13)
MEM
(13)
MEMOS
(13)
MEM
(13)
MEM
(13)
MEMOS
(13)
MEMOS
(12)
SOME
(12)
EM
(12)
SOME
(12)
SOME
(12)
SOME
(12)
ME
(12)
EM
(12)
ME
(12)
SOME
(12)
MEMOS
(11)
MEMOS
(11)
MEMO
(11)
MOMS
(11)
MOMS
(11)
MEMO
(11)
SOM
(11)
EMS
(11)
MEMOS
(11)
EM
(10)
SOM
(10)
SOM
(10)
MEMOS
(10)
MEM
(10)
MEM
(10)
EMS
(10)
SOM
(10)
MOMS
(10)
MOMS
(10)
EMS
(10)
EMS
(10)
MEMOS
(10)
MEMO
(10)
MEMO
(10)
MOMS
(10)
SOME
(10)
MOM
(10)
MEMO
(10)
MOM
(10)
ME
(10)
MEM
(9)
MOM
(9)
SOME
(9)
SOM
(9)
MEMOS
(9)
MEMO
(9)
MOMS
(9)
MEMO
(9)
MOMS
(9)
SOM
(8)
SOME
(8)
SOME
(8)
SOME
(8)
SOME
(8)
MOMS
(8)
EMS
(8)
MEM
(8)
MEMO
(8)
ME
(8)
EM
(8)
ME
(8)
MOM
(8)
EM
(8)
SOM
(7)
SOME
(7)
SOM
(7)
EMS
(7)
MOM
(7)
SOME
(7)
EM
(7)
EMS
(7)
EMS
(7)
SOME
(7)
ME
(7)
MEM
(7)
EMS
(6)
EMS
(6)
ME
(6)
SOME
(6)
OS
(6)
SOM
(6)
SOM
(6)
OS
(6)
SO
(6)
EM
(6)
SO
(6)
ME
(5)
EMS
(5)
EM
(5)
SOM
(5)
EM
(4)
OS
(4)
OS
(4)
SO
(4)
SO
(4)
SO
(4)
ME
(4)
SO
(4)
OS
(4)
OS
(4)
SO
(3)
SO
(3)
OS
(3)
OS
(3)
SO
(2)
OS
(2)

memos in Words With Friends™

The word memos is playable in Words With Friends™, no blanks required.

Words With Friends™ Letter Score: 11

Highest Scoring Words With Friends™ Play In The Letters memos:

MEMOS
(57)
 

All Words With Friends™ Plays For The Word memos

MEMOS
(57)
MEMOS
(44)
MEMOS
(39)
MEMOS
(39)
MEMOS
(39)
MEMOS
(38)
MEMOS
(33)
MEMOS
(33)
MEMOS
(33)
MEMOS
(30)
MEMOS
(27)
MEMOS
(26)
MEMOS
(24)
MEMOS
(24)
MEMOS
(24)
MEMOS
(22)
MEMOS
(22)
MEMOS
(22)
MEMOS
(22)
MEMOS
(22)
MEMOS
(21)
MEMOS
(21)
MEMOS
(20)
MEMOS
(19)
MEMOS
(19)
MEMOS
(17)
MEMOS
(16)
MEMOS
(16)
MEMOS
(16)
MEMOS
(15)
MEMOS
(15)
MEMOS
(15)
MEMOS
(13)
MEMOS
(13)
MEMOS
(13)
MEMOS
(13)
MEMOS
(12)
MEMOS
(12)
MEMOS
(12)
MEMOS
(11)

The 200 Highest Scoring Words With Friends™ Plays Using The Letters In memos

MEMOS
(57)
MEMO
(54)
MOMS
(54)
MEMOS
(44)
MEMOS
(39)
MEMOS
(39)
MEMOS
(39)
MEMOS
(38)
MEMO
(36)
MOMS
(36)
MEMOS
(33)
MEMOS
(33)
MEMOS
(33)
MEMO
(30)
MEMO
(30)
MEMO
(30)
MEMO
(30)
MOMS
(30)
MOMS
(30)
MOMS
(30)
MEMOS
(30)
MOMS
(30)
MOMS
(28)
MEMO
(28)
MEM
(27)
MEMOS
(27)
SOME
(27)
MOM
(27)
MOM
(27)
MOM
(27)
MEM
(27)
MEM
(27)
SOME
(27)
MEMO
(26)
MEMOS
(26)
MOMS
(26)
MOM
(25)
MEM
(25)
MEMOS
(24)
MEMOS
(24)
MEMOS
(24)
MEMOS
(22)
MEMO
(22)
MEMOS
(22)
MEMOS
(22)
MEMOS
(22)
MEMOS
(22)
MOMS
(22)
SOME
(21)
SOME
(21)
SOME
(21)
MEMOS
(21)
SOME
(21)
MEMOS
(21)
MEMO
(20)
MOMS
(20)
MOMS
(20)
MEMO
(20)
MEMO
(20)
MOMS
(20)
MEMO
(20)
MOMS
(20)
MEMOS
(20)
MEMOS
(19)
MEMOS
(19)
MOMS
(18)
MOM
(18)
MOM
(18)
MOM
(18)
EMS
(18)
EMS
(18)
EMS
(18)
MOMS
(18)
MEM
(18)
SOM
(18)
SOM
(18)
MEM
(18)
SOM
(18)
MEMO
(18)
MEM
(18)
MOMS
(18)
MEMO
(18)
MEMO
(18)
SOME
(17)
MOM
(17)
MEM
(17)
MEMOS
(17)
MOM
(17)
MEM
(17)
MEM
(17)
MOM
(17)
SOME
(16)
MEMOS
(16)
MEMOS
(16)
MEMOS
(16)
SOM
(16)
SOME
(16)
MOMS
(15)
MEMOS
(15)
SOME
(15)
MEMOS
(15)
MEMO
(15)
MEMOS
(15)
EM
(15)
EM
(15)
ME
(15)
ME
(15)
SOME
(14)
MOMS
(14)
SOME
(14)
MOMS
(14)
SOME
(14)
MOMS
(14)
SOM
(14)
MEMO
(14)
EMS
(14)
SOME
(14)
MEMO
(14)
MEMO
(14)
MOM
(13)
MOM
(13)
MEMOS
(13)
MEMOS
(13)
MEMOS
(13)
EM
(13)
MEM
(13)
ME
(13)
MEM
(13)
MEMOS
(13)
MEMO
(12)
MOMS
(12)
MEMO
(12)
MEMO
(12)
SOM
(12)
SOM
(12)
SOM
(12)
MEMOS
(12)
MOMS
(12)
MEMOS
(12)
SOME
(12)
EMS
(12)
MEMOS
(12)
EMS
(12)
MOMS
(12)
EMS
(12)
MEMO
(11)
MEM
(11)
SOM
(11)
MOM
(11)
SOME
(11)
MEMO
(11)
MOMS
(11)
SOME
(11)
MOMS
(11)
MEMOS
(11)
EMS
(10)
EM
(10)
SOM
(10)
EMS
(10)
ME
(10)
MEMO
(10)
MEM
(10)
MOMS
(10)
MOM
(10)
ME
(10)
EM
(10)
SOME
(9)
SOME
(9)
SOME
(9)
SOME
(9)
SOME
(9)
MEM
(9)
ME
(9)
MOM
(9)
EM
(9)
SOME
(8)
SOM
(8)
SOME
(8)
SOME
(8)
SOM
(8)
EMS
(8)
EMS
(8)
EMS
(8)
SOME
(7)
EMS
(7)
EM
(7)
EMS
(7)
SOM
(7)
ME
(7)
SOM
(7)
SOM
(6)
EMS
(6)
SO
(6)
OS
(6)
OS
(6)
SO
(6)
ME
(6)
EM
(6)
ME
(5)
EM
(5)

Words within the letters of memos

2 letter words in memos (4 words)

3 letter words in memos (4 words)

4 letter words in memos (3 words)

5 letter words in memos (1 word)

memos + 1 blank (2 words)

Words containing the sequence memos

Words that start with memos (1 word)

Words with memos in them (1 word)

Words that end with memos (2 words)

Word Growth involving memos

Shorter words in memos

em mem memo

me mem memo

os

Longer words containing memos

countermemos