fajita in Scrabble®

The word fajita is playable in Scrabble®, no blanks required.

Scrabble® Letter Score: 16

Highest Scoring Scrabble® Play In The Letters fajita:

FAJITA
(72)
 

All Scrabble® Plays For The Word fajita

FAJITA
(72)
FAJITA
(60)
FAJITA
(51)
FAJITA
(51)
FAJITA
(51)
FAJITA
(51)
FAJITA
(48)
FAJITA
(48)
FAJITA
(48)
FAJITA
(40)
FAJITA
(40)
FAJITA
(36)
FAJITA
(36)
FAJITA
(36)
FAJITA
(34)
FAJITA
(34)
FAJITA
(34)
FAJITA
(34)
FAJITA
(32)
FAJITA
(32)
FAJITA
(32)
FAJITA
(32)
FAJITA
(32)
FAJITA
(32)
FAJITA
(32)
FAJITA
(28)
FAJITA
(26)
FAJITA
(25)
FAJITA
(24)
FAJITA
(21)
FAJITA
(20)
FAJITA
(18)
FAJITA
(18)
FAJITA
(18)
FAJITA
(18)
FAJITA
(17)

The 141 Highest Scoring Scrabble® Plays For Words Using The Letters In fajita

FAJITA
(72)
FAJITA
(60)
FAJITA
(51)
FAJITA
(51)
FAJITA
(51)
FAJITA
(51)
FAJITA
(48)
FAJITA
(48)
FAJITA
(48)
FAJITA
(40)
FAJITA
(40)
FAJITA
(36)
FAJITA
(36)
FAJITA
(36)
FAJITA
(34)
FAJITA
(34)
FAJITA
(34)
FAJITA
(34)
FAJITA
(32)
FAJITA
(32)
FAJITA
(32)
FAJITA
(32)
FAJITA
(32)
FAJITA
(32)
FAJITA
(32)
FAJITA
(28)
FAJITA
(26)
FAJITA
(25)
FAJITA
(24)
FAJITA
(21)
FAJITA
(20)
FAT
(18)
FAJITA
(18)
FAT
(18)
FAJITA
(18)
FAT
(18)
AFT
(18)
FIT
(18)
AFT
(18)
FAJITA
(18)
FIT
(18)
AFT
(18)
FAJITA
(18)
FIT
(18)
FAJITA
(17)
IF
(15)
IF
(15)
FA
(15)
FA
(15)
AFT
(14)
FAT
(14)
FIT
(14)
FA
(13)
IF
(13)
FAT
(12)
FAT
(12)
FAT
(12)
AFT
(12)
FIT
(12)
AFT
(12)
AFT
(12)
FIT
(12)
FIT
(12)
FIT
(11)
FAT
(11)
FAT
(10)
IF
(10)
AFT
(10)
IF
(10)
FA
(10)
FIT
(10)
FA
(10)
IF
(9)
FA
(9)
AFT
(8)
FAT
(8)
FAT
(8)
AFT
(8)
FIT
(8)
AFT
(8)
FIT
(8)
FIT
(7)
AFT
(7)
FIT
(7)
FA
(7)
FAT
(7)
AFT
(7)
FAT
(7)
IF
(7)
IF
(6)
FIT
(6)
IT
(6)
IT
(6)
TA
(6)
TA
(6)
FAT
(6)
AT
(6)
AA
(6)
AA
(6)
AI
(6)
AI
(6)
AFT
(6)
AT
(6)
FA
(6)
FA
(5)
IF
(5)
AA
(4)
IT
(4)
IT
(4)
IT
(4)
AA
(4)
AT
(4)
AA
(4)
TA
(4)
TA
(4)
AA
(4)
IT
(4)
AI
(4)
AI
(4)
AI
(4)
AT
(4)
TA
(4)
TA
(4)
AT
(4)
AT
(4)
AI
(4)
TA
(3)
TA
(3)
AT
(3)
IT
(3)
IT
(3)
AA
(3)
AA
(3)
AI
(3)
AI
(3)
AT
(3)
IT
(2)
TA
(2)
AI
(2)
AT
(2)
AA
(2)

fajita in Words With Friends™

The word fajita is playable in Words With Friends™, no blanks required.

Words With Friends™ Letter Score: 18

Highest Scoring Words With Friends™ Play In The Letters fajita:

FAJITA
(138)
 

All Words With Friends™ Plays For The Word fajita

FAJITA
(138)
FAJITA
(114)
FAJITA
(78)
FAJITA
(72)
FAJITA
(72)
FAJITA
(66)
FAJITA
(60)
FAJITA
(60)
FAJITA
(60)
FAJITA
(60)
FAJITA
(56)
FAJITA
(54)
FAJITA
(54)
FAJITA
(52)
FAJITA
(44)
FAJITA
(40)
FAJITA
(40)
FAJITA
(40)
FAJITA
(40)
FAJITA
(38)
FAJITA
(38)
FAJITA
(38)
FAJITA
(38)
FAJITA
(38)
FAJITA
(36)
FAJITA
(36)
FAJITA
(36)
FAJITA
(36)
FAJITA
(36)
FAJITA
(36)
FAJITA
(32)
FAJITA
(29)
FAJITA
(29)
FAJITA
(28)
FAJITA
(28)
FAJITA
(27)
FAJITA
(23)
FAJITA
(23)
FAJITA
(22)
FAJITA
(22)
FAJITA
(22)
FAJITA
(21)
FAJITA
(20)
FAJITA
(20)
FAJITA
(20)
FAJITA
(20)
FAJITA
(20)
FAJITA
(19)
FAJITA
(19)
FAJITA
(19)
FAJITA
(19)
FAJITA
(18)

The 160 Highest Scoring Words With Friends™ Plays Using The Letters In fajita

FAJITA
(138)
FAJITA
(114)
FAJITA
(78)
FAJITA
(72)
FAJITA
(72)
FAJITA
(66)
FAJITA
(60)
FAJITA
(60)
FAJITA
(60)
FAJITA
(60)
FAJITA
(56)
FAJITA
(54)
FAJITA
(54)
FAJITA
(52)
FAJITA
(44)
FAJITA
(40)
FAJITA
(40)
FAJITA
(40)
FAJITA
(40)
FAJITA
(38)
FAJITA
(38)
FAJITA
(38)
FAJITA
(38)
FAJITA
(38)
FAJITA
(36)
FAJITA
(36)
FAJITA
(36)
FAJITA
(36)
FAJITA
(36)
FAJITA
(36)
FAJITA
(32)
FAJITA
(29)
FAJITA
(29)
FAJITA
(28)
FAJITA
(28)
FAJITA
(27)
FAJITA
(23)
FAJITA
(23)
FAJITA
(22)
FAJITA
(22)
FAJITA
(22)
FAJITA
(21)
FAJITA
(20)
FAJITA
(20)
FAJITA
(20)
FAJITA
(20)
FAJITA
(20)
FAJITA
(19)
FAJITA
(19)
FAJITA
(19)
FAJITA
(19)
FAJITA
(18)
FIT
(18)
FAT
(18)
AFT
(18)
FAT
(18)
AFT
(18)
FIT
(18)
FIT
(18)
FAT
(18)
AFT
(18)
FIT
(16)
FAT
(16)
IF
(15)
IF
(15)
FA
(15)
FA
(15)
AFT
(14)
FAT
(14)
FIT
(14)
IF
(13)
FA
(13)
AFT
(12)
FAT
(12)
FAT
(12)
AFT
(12)
AFT
(12)
FIT
(12)
FIT
(12)
FAT
(12)
FIT
(12)
FIT
(11)
FAT
(11)
FAT
(10)
IF
(10)
FIT
(10)
AFT
(10)
FA
(10)
FA
(10)
AFT
(10)
IF
(10)
FA
(9)
IF
(9)
AFT
(8)
AFT
(8)
AFT
(8)
FAT
(8)
FIT
(8)
FIT
(8)
FAT
(8)
FAT
(7)
FAT
(7)
AFT
(7)
FA
(7)
AFT
(7)
FIT
(7)
IF
(7)
FIT
(7)
TA
(6)
IT
(6)
IT
(6)
IF
(6)
FIT
(6)
TA
(6)
FAT
(6)
AT
(6)
AA
(6)
AA
(6)
AI
(6)
AI
(6)
AFT
(6)
AT
(6)
FA
(6)
FA
(5)
IF
(5)
AA
(4)
IT
(4)
IT
(4)
IT
(4)
AA
(4)
AT
(4)
AA
(4)
TA
(4)
TA
(4)
AA
(4)
IT
(4)
AI
(4)
AI
(4)
AI
(4)
AT
(4)
TA
(4)
TA
(4)
AT
(4)
AT
(4)
AI
(4)
TA
(3)
TA
(3)
AT
(3)
IT
(3)
IT
(3)
AA
(3)
AA
(3)
AI
(3)
AI
(3)
AT
(3)
IT
(2)
TA
(2)
AI
(2)
AT
(2)
AA
(2)

Words within the letters of fajita

2 letter words in fajita (7 words)

3 letter words in fajita (3 words)

6 letter words in fajita (1 word)

fajita + 1 blank (1 word)

Words containing the sequence fajita

Words that start with fajita (2 words)

Words with fajita in them (1 word)

Words that end with fajita (1 word)

Word Growth involving fajita

Shorter words in fajita

fa

it

ta

Longer words containing fajita

fajitas