Mammoth Uncensored Word List:
7 words ending with oz

kolhoz kolkhoz kolkoz schmooz schnoz sovkhoz trooz