Mammoth Uncensored Word List:
11 words ending with nu

cornu detenu gnu inconnu ingenu menu nu parvenu submenu tamanu tauhinu