Mammoth Uncensored Word List:
13 words ending with ta, 13 letters long

astrocytomata coenenchymata collenchymata encephalomata enchondromata epitheliomata haemangiomata opisthosomata plasmodesmata prosenchymata rhabdomyomata sclerodermata tuberculomata