Enable Uncensored Word List:
14 words ending with v

ganev guv improv isogriv leitmotiv lev maglev moshav rev schav shiv spiv tav vav