Enable Censored Word List:
13 words ending with hi, 7 letters long

acanthi bronchi calathi elenchi fiaschi gnocchi hibachi lecythi lekythi penuchi piroghi rhonchi scirrhi