Enable Censored Word List:
10 words ending with oa, 6 letters long

balboa bilboa epizoa feijoa halloa hilloa holloa hulloa jerboa quinoa