Mammoth Uncensored Word List:
43 words ending with ae, 10 letters long

arborvitae arthrodiae chelicerae chlamydiae claviculae clepsydrae columellae corbiculae endamoebae entamoebae eupatridae fioraturae geocoronae hyperbolae hypernovae hypothecae maxillulae megafaunae megaflorae multiparae mycoflorae mycorhizae myxamoebae naumachiae noctilucae nulliparae palaestrae pennatulae phlyctenae pluriparae primiparae propositae proseuchae scintillae sententiae sternebrae submucosae supernovae tarantulae trabeculae typothetae valleculae xerodermae