Mammoth Uncensored Word List:
32 words ending with da, 7 letters long

addenda alameda amadoda candida corrida delenda fazenda gospoda gravida haggada hammada haramda intrada jornada lambada matilda monarda mutanda notanda osmunda pintada pudenda querida rotunda shahada tostada veranda videnda viranda wakanda wirilda zenaida