Enable Uncensored Word List:
134 words ending with is, 6 letters long

aaliis abatis adonis aiolis alibis animis assais bennis bialis bindis blinis boccis brewis caddis capris cassis caulis cercis clevis coatis corgis coulis crasis crisis cullis cuspis cyesis dashis debris deixis dermis derris dhobis dhotis dhutis diesis ecesis elemis emesis ennuis enokis enosis envois fermis follis fortis gaddis ghazis glacis gnosis gratis hadjis haggis hajjis houris hubris hybris indris iritis isseis kanjis kauris kermis khadis khakis kibbis kibeis koumis krubis kukris lanais lathis lichis lungis mantis maquis miosis missis morris muftis myasis myosis nereis niseis noesis okapis orchis oribis otitis oxalis palais parvis pastis patois pelvis pennis phasis physis poleis pooris praxis ptosis pyosis rabbis rachis raphis rishis salmis sepsis serais shojis spahis stasis sushis swamis tabbis tallis tennis tenuis terais testis thesis tmesis tsadis tsoris tsuris tussis tuttis tzuris unguis uraris vermis whosis zombis