Enable Uncensored Word List:
9 words ending with as, 16 letters long

choriocarcinomas counterguerillas lymphogranulomas medulloblastomas oligodendroglias phenylketonurias pleuropneumonias tachyarrhythmias teratocarcinomas