Enable Censored Word List:
16 - 4 letter words starting with ye

yeah yean year yeas yech yegg yeld yelk yell yelp yens yerk yeti yett yeuk yews